" ครูดีในดวงใจ"

โพสต์22 ม.ค. 2562 23:15โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 23:47 ]
ขอแสดงความยินดี กับ ครูชายณรงค์  เจริญพานิช รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี 2561 และชื่นชม "ครูดีในดวงใจ" ของโรงเรียนบ้านบางโหนดที่ผ่านมาทุกท่าน  นางจุรี  สิทธิไชย  นางเดือนนภา คงเพชร นางสาวสุวลักษณ์์  แซ่โย้  นางฉวีวรรณ เจริญพานิช
ą
ฉวีวรรณ เจริญพานิช,
22 ม.ค. 2562 23:20
ą
ฉวีวรรณ เจริญพานิช,
22 ม.ค. 2562 23:19
ą
ฉวีวรรณ เจริญพานิช,
22 ม.ค. 2562 23:15
ą
ฉวีวรรณ เจริญพานิช,
22 ม.ค. 2562 23:22
ą
ฉวีวรรณ เจริญพานิช,
22 ม.ค. 2562 23:18
ą
ฉวีวรรณ เจริญพานิช,
22 ม.ค. 2562 23:17
Comments