โครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน

โพสต์19 ธ.ค. 2562 07:42โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช
 เจ้าหน้าจากโรงพยาบาลอำเภอขนอม ในโครงการอาสาฉุกเฉินชุมชน(อฉช.)มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากอุบัติเหตุต่างๆ 
Comments