จัดนิทรรศการและบรรเลงอังกะลุง ณ สปพ.นศ๔

โพสต์18 ต.ค. 2562 09:40โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2562 09:57 ]
เมื่อวันที่  17 ตุลาคม 2562 เด็กๆและโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมและ
ร่วมเป็นกำลังใจสำหรับท่าน ผู้อำนวยการวิรัตน์ ไกรแก้ว ผอ.สพป.นศ 4 ในโอกาสรับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 
ą
ฉวีวรรณ เจริญพานิช,
18 ต.ค. 2562 09:45
ą
ฉวีวรรณ เจริญพานิช,
18 ต.ค. 2562 09:41
Comments