ประชาสัมพันธ์


วงอังกะลุง โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีที่ ๗ (ปี๒๕๖๒)

โพสต์7 เม.ย. 2562 08:36โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2562 19:24 โดย webmaster bbn.ac.th ]

วงอังกะลุง. โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การเข้าร่วมประกวดดนตรีไทย ครั้งที่ ๑๑ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา  
๑-๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์. ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา. 
      ขอบพระคุณ ท่านผอ. รังสรรค์  โพธิจิญญาโน  คณะครู  นักเรียนดนตรีไทย ท่านผู้ปกครอง. โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด. หน่วยงานเทศบาลตำบลขนอม บริษัทไฟฟ้าขนอม. จำกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทุกท่าน. ที่ให้การสนับสนุน และเป็นกำลังใจ. ส่งผลให้ประสบความสำเร็จอีกครั้ง

อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2562-2562 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

โพสต์1 เม.ย. 2562 19:24โดยwebmaster bbn.ac.th   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2562 19:27 ]

30-31 มีนาคม 2562  รร.ชุมชนบ้านบางโหนด ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพรัตน์  ชัยเรือง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มาเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2562-2562  หลังจากนั้น 1-4 เมษายน 2562 เป็นกิจกรรม การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  


ลูกเลียบสัมพันธ์ สานฝันบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

โพสต์22 มี.ค. 2562 21:28โดยwebmaster bbn.ac.th

22 มีนาคม 2562  ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม ลูกเลียบสัมพันธ์ สานฝันบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยกิจกรรม มอบวุฒิบัตรให้แก่บัณฑิตน้อย และ พิธีมอบหลักฐานการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป.6 มีนักเรียนชั้นปฐมวัยเข้ารับวุฒิบัตรจำนวน 52 คน นักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 67 คน รวม 119 คนบัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศ ป.6 ปีการศึกษา 2562


ประชุมผู้ปกครอง 2/2562

โพสต์22 มี.ค. 2562 18:54โดยwebmaster bbn.ac.th   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2562 19:09 ]

22 มีนาคม 2562  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ และร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและแสดงข้อคิดเห็น เพื่อให้โรงเรียนนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป  นอกจากนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ให้นักเรียนผู้มีผลการเรียนดีและผู้ที่ประพฤติดีมีจิตสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตย

โพสต์22 มี.ค. 2562 18:41โดยwebmaster bbn.ac.th   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2562 19:10 ]

15 มี.ค. 62  คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดร่วมกันเดินรณรงค์ การออกไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562  เวลา 8.00 - 17.00 น. ตามโครงการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย โดยเดินรณรงค์ผ่านบริเวณ ตลาดบางโหนด  ศาลเจ้าบุนเถ้าก๋ง  ชุมชนป่าเลน เมืองใหม่  ระยะทาง ประมาณ 2 กิโลเมตร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ วงอังกะลุง

โพสต์20 มี.ค. 2562 09:31โดยเสนีย์ ศรีมณี   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2562 09:31 ]

             ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งวงอังกะลุงระดับประถมศึกษา
ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๑ แก่โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด โดยนายรังสรรค์ โพธิจิญญาโน ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียน เป็นตัวแทนรับพระราชทานถ้วยรางวัลในครั้งนี้ และความสำเร็จในปีนี้ 
จะได้สิทธิ์ ในการครอบครองถ้วยรางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ อีกครั้ง ซึ่งเป็น ถ้วยรางวัลใบที่ ๒ ของวงอังกะลุง 
             โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองทุกท่าน 
และขอขอบคุณ เทศบาลตำบลขนอม บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด บริษัท ele และ สปพ.นศ.๔ ที่คอยให้การสนับสนุนจนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

วิดีโอ YouTube


บน.นิทัศน์ ตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 5

โพสต์19 มี.ค. 2562 15:34โดยwebmaster bbn.ac.th   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2562 09:49 ]

16 มี.ค. 62 รร.ชุมชนบ้านบางโหนดได้จัดงาน บ.น.นิทัศน์  ตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 5   ขึ้น 
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา   และจุดเน้นของสถานศึกษา
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม กล้าคิด กล้าแสดงออก และฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ และเป็นการเพื่อเผยแพร่ผลงาน การดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561  ให้สาธารณชน รับทราบ ในงานจะมีการแสดงผลงานทางวิชาการ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าฝีมือนักเรียน

ตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561


สุดยอดผลงาน อันดับ 1 สพป.นศ.4

โพสต์5 ก.พ. 2562 20:05โดยเสนีย์ ศรีมณี   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2562 06:53 ]


สุดยอดผลงานระดับชาติ  9 เหรียญทอง  5 เหรียญเงิน  2 เหรียญทองแดง   

สรุปผลรางวัลจากการเเข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมวิชาการเเละเทคโนโลยีระดับชาติ(ภาคใต้)ครั้งที่68 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดเข้าร่วมการเเข่งขัน16รายการ. คว้ารางวัลมา. 9เหรียญทอง. 5เหรียญเงิน เเละ. 2เหรียญทองเเดง ซึ่งเป็นอันดับ1 ของ สพป.นศ.4 มีผลรางวัลดังนี้ 
-ชนะเลิศระดับเหรียญทอง วงอังกะลุง
-รองชนะเลิศอันดับ1ระดับเหรียญทอง ละครคุณธรรม
-รองชนะเลิศอันดับ2ระดับเหรียญทองขับ ร้องเพลงไทยเดิม
-เหรียญทอง เดี่ยวระนาดเอก
-เหรียญทองเดี่ยว ระนาดทุ้ม
-เหรียญทองเดี่ยว ฆ้องวงใหญ่
-เหรียญทองเดี่ยว ฆ้องวงเล็ก
-เหรียญทอง ขับร้องเพลงลูกทุ่งชาย
-เหรียญทอง การประกอบอาหารคาวหวาน
-เหรียญเงิน วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย
-เหรียญเงิน การขับขานประสานเสียง
-เหรียญเงิน การทำหุ่นยนตขั้นสูง
-เหรียญเงิน การเเสดงมายากล
-เหรียญเงิน การเเสดงตลก
-เหรียญทองเเดง. เดี่ยวจะเข้
-เหรียญทองเเดง. การทำหุ่นยนต์เบื้องต้น

ขอขอบคุณ สพป.นศ.4 ท่านผอ รังสรรค์ โพธิจิญญาโน คณะครู นักเรียน. ผู้ปกครอง. ผู้ให้การสนับสนุน เเละ ผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่คอยช่วยเหลือเเละให้กำลังใจ. กระทั่งโรงเรียนประสบความสำเร็จในครั้งนี้


"ครูผู้ทรงคุณค่า" "ครูดีไม่มีอบายมุข"

โพสต์22 ม.ค. 2562 23:36โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 23:41 ]

ขอแสดงความยินดีกับ
"รางวัลครูผู้ทรงคุณค่า"ประจำปี 2561
  นางธนาภา  เอี่ยมทรัพย์
  นางสาวสิรินาถ ปัทมาวิไล
  นางสาวกมลชนก มูสิกพันธ์
"ครูดีไม่มีอบายมุข"
  นางทิพวรรณ  ผิวแดง
 

" ครูดีในดวงใจ"

โพสต์22 ม.ค. 2562 23:15โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 23:47 ]

ขอแสดงความยินดี กับ ครูชายณรงค์  เจริญพานิช รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี 2561 และชื่นชม "ครูดีในดวงใจ" ของโรงเรียนบ้านบางโหนดที่ผ่านมาทุกท่าน  นางจุรี  สิทธิไชย  นางเดือนนภา คงเพชร นางสาวสุวลักษณ์์  แซ่โย้  นางฉวีวรรณ เจริญพานิช

1-10 of 28