ผลงาน

สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์8 พ.ค. 2563 08:59โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2563 09:14 ]

                            สรุปผลงานระดับชาติ
    5  เหรียญทอง  3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

 1. รางวัล เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 ระดับชาติ

 2. รางวัล  เหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.ระดับชาติ

 3. รางวัล  เหรียญทอง การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 ระดับชาติ

 4. รางวัล  เหรียญทอง การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 ระดับชาติ

 5. รางวัล  เหรียญทอง การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 ระดับชาติ

 6. รางวัล  เหรียญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 ระดับชาติ

 7. รางวัล  เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6  ระดับชาติ

 8. รางวัล  เหรียญเงิน การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้        

      ป.1-ป.6  ระดับชาติ

 9. รางวัล  เหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ระดับชาติ

10. รางวัล  เหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6  ระดับชาติ

 11. รางวัล  เหรียญทองแดง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6  ระดับชาติ

   

https://photos.app.goo.gl/YX8vfdVqnftWQK5h9
             


มหกรรมวิชาการ สพป.นศ.4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์31 ต.ค. 2561 08:05โดยเสนีย์ ศรีมณี   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2561 08:09 ]


สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ณ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
อันดับที่ 2  โรงเรียนชุมชนบ้านบางดหนด
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  16  กิจกรรม     (เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อ ในระดับชาติ ณ จังหวัดตรัง 8-10 ม.ค. 61)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   
รวมได้รับรางวัล 26  กิจกรรม  

ได้เหรียญทอง 24  เหรียญ  
ได้เหรียญเงิน 18  เหรียญ   
ได้เหรียญทองแดง 6  เหรียญ   
รวมทั้งสิ้น 48  เหรียญ  


1-2 of 2