ติดต่อเรา
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
182 ม.1 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4
โทร 075528041 โทรสาร 075528041

info@bbn.ac.th