ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรมของโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด

กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

โพสต์28 พ.ค. 2563 02:00โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช

https://photos.app.goo.gl/6D34FgX54wRKjJ7Z7

กิจกรรมแจกแบบเรียน ค่าชุดนักเรียน

โพสต์28 พ.ค. 2563 01:53โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช

มาฆบูชา 2563

โพสต์8 พ.ค. 2563 06:07โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2563 06:41 ]

https://photos.app.goo.gl/HCHhcmPSoRQezA1e6

ตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากร

โพสต์8 พ.ค. 2563 06:03โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2563 07:08 ]

https://photos.app.goo.gl/u33XF2hZEvwRLZPK7

กิจกรรมวันครู 2563

โพสต์8 พ.ค. 2563 05:57โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2563 07:13 ]

https://photos.app.goo.gl/wZsu7mvNXRFk4T5PA

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ 6-8 ม.ค 63

โพสต์8 พ.ค. 2563 05:49โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2563 07:18 ]

https://photos.app.goo.gl/qb7QhzjHCBb1e7K69

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

โพสต์8 พ.ค. 2563 05:39โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2563 07:23 ]

https://photos.app.goo.gl/miQLa2mykbU4ZAho6

กิจกรรม PLC

โพสต์8 พ.ค. 2563 05:33โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2563 07:30 ]

https://photos.app.goo.gl/4sXc8YhKescP4EQGA

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.62

โพสต์8 พ.ค. 2563 05:28โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2563 07:33 ]

https://photos.app.goo.gl/6CU4ygFS2o44FuGh8

กิจกรรม Big Cleaning Day 15 พ.ย. 62

โพสต์8 พ.ค. 2563 05:18โดยฉวีวรรณ เจริญพานิช   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2563 07:36 ]

https://photos.app.goo.gl/WSJBB26oHKTojvm99

1-10 of 25