https://forms.gle/3fTmXamy1iG45SkZAไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget


ประกาศ รร.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์

 • ขอชื่นชมนักเรียนคนเก่ง (NT) ปีการศึกษา 2563 ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียน และคุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สำหรับผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2ด้าน ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2564 04:18 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
 • รางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ขอแสดงความยินดี กับรางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS จำนวน 4 รางวัล ดังนี้ 1.สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 2.นายชายณรงค์ เจร ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2564 04:15 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
 • ซุ้มถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 1 กรกฎาคม 2564 คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564
  ส่ง 16 ก.ค. 2564 04:12 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
 • แจ้งเลื่อนเปิดเรียนแบบ ONSITE ภาคเรียนที่ 1/2564 ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนแบบ ONSITE จาก เดิมวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็น วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยยังคงจัดกระบวนการเรียน ในรูปแบบ ONLINE  , ONDEMAND และONHAND ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2564 04:05 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
 • ติดตั้งคอมพิวเตอร์ 24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่จำนวน 29 เครื่อง จากกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าขนอม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน เม ...
  ส่ง 16 ก.ค. 2564 03:58 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 96 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวการศึกษา


วันที่ & เวลา

www.moe.go.th
www.obec.go.th
www.ipst.ac.th
http://www.otpchelp.com/

http://www.dltv.ac.th/

www.dlit.ac.th