ประกาศ รร.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์

 • ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 9 ธันวาคม​ 2564 เวลา 13.00​ น. นายเทอดศักดิ์ อธิคมานนท์ ประธาน และนายอภิชาติ ใจสบาย รองประธาน ชมรมประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอขนอม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ ...
  ส่ง 9 ธ.ค. 2564 05:26 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
 • ขอบคุณโรงไฟฟ้าขนอม 8 ธันวาคม 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ขอขอบคุณโรงไฟฟ้าขนอม ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา ...
  ส่ง 9 ธ.ค. 2564 05:14 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
 • กำหนดการ การรับเงินค่าอาหารกลางวัน เดือนพฤศจิกายน 2564
  ส่ง 4 ธ.ค. 2564 02:09 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
 • รายงานสถานการณ์โควิด
  ส่ง 3 ธ.ค. 2564 08:25 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
 • วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ปี 2564 5 ธันวาคม 2564 คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ร่วมกันจัดซุ้มน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันพระราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอด ...
  ส่ง 3 ธ.ค. 2564 08:22 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 109 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ข่าวการศึกษา


วันที่ & เวลา

www.moe.go.th
www.obec.go.th
www.ipst.ac.th
http://www.otpchelp.com/

http://www.dltv.ac.th/

www.dlit.ac.th