ประกาศ การจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง



ประกาศ รร.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์

 • “วันพ่อแห่งชาติ” 63 นักเรียนและคุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ร่วมกันจัดซุ้ม จัดป้ายนิเทศ และทำกิจกรรมบำเพ็ญเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธ ...
  ส่ง 10 ธ.ค. 2563 07:56 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
 • ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน 12 พย.63 ผู้อำนวยการ คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ต้อนรับนางสาวอัญชิษฐา เกิดเรือง มารับตำแหน่งรองผู้อำนวย ด้วยความยินดียิ่ง
  ส่ง 10 ธ.ค. 2563 07:28 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
 • อบรมการสอนแบบโครงงานฐานวิจัย คุณครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดพัฒนาตนเองเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูโครงงานฐานวิจัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นคร อุทิศ
  ส่ง 10 ธ.ค. 2563 07:24 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
 • ศึกษาดูงาน วันที่ 4-6 พ.ย.63 คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านตะโละใส สพป.สตูล เกี่ยวกับองค์ความรู้ของรูปแบบการสอนโครงงานฐานวิจัย
  ส่ง 10 ธ.ค. 2563 07:21 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
 • ขอบคุณบริษัท ปตท. วันที่ 29-30 ตุลาคม ทางโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดได้ความความร่วมมือและสนับสนุนจากบริษัท ปตท.ให้แผนกบำรุงรักษาเครื่องกลและจิตอาสาร่วมกัน ซ่อมแซม ทาสี อ ...
  ส่ง 10 ธ.ค. 2563 07:11 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 68 รายการ ดูเพิ่มเติม »








ข่าวการศึกษา


วันที่ & เวลา





















www.moe.go.th
www.obec.go.th
www.ipst.ac.th
http://www.otpchelp.com/

http://www.dltv.ac.th/

www.dlit.ac.th