ประกาศ รร.

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์

 • รางวัลระดับชาติ OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ขอแสดงความยินดี  โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด  ในผลงานรางวัลระดับชาติ  OBEC  AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563   1.นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช  รางวัลชนะเลิศ  ครูผู้สอนยอดเย ...
  ส่ง 19 เม.ย. 2565 01:27 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
 • รับสมัครนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และป.1 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  ส่ง 13 เม.ย. 2565 23:41 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
 • รับรางวัลในกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ขอแสดงความยินดี ชื่นชม โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ที่รับรางวัลในกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รางวัลผู้ทรงคุณค่า ...
  ส่ง 13 เม.ย. 2565 23:38 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
 • รับการประเมินผลการปฎิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ 23 มี.ค. 2565 นายรังสรรค์ โพธิจิญญาโน รับการประเมินผลการปฎิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด และในตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเพลา ในรอบครึ่งปีแรก
  ส่ง 13 เม.ย. 2565 23:10 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
 • นักเรียนเข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 17 มี.ค.65 นักเรียนอายุ 5-11ปี โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดเข้ารับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ โรงพยาบาลขนอม
  ส่ง 13 เม.ย. 2565 22:56 โดย ฉวีวรรณ เจริญพานิช
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 133 รายการ ดูเพิ่มเติม »








ข่าวการศึกษา


วันที่ & เวลา





















www.moe.go.th
www.obec.go.th
www.ipst.ac.th
http://www.otpchelp.com/

http://www.dltv.ac.th/

www.dlit.ac.th