Noutăţi / Anunţuri
 Noutăţi:

Hotărâre
 nr. 962/24.05.2014
privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2014
 mai mult

 Hotărâre
 nr. 857/14.12.2013 privind majorarea contributiilor
 mai mult

Hotărâre nr.713/29.06.2013 privind organizarea examenului de primire în profesie -sesiunea septembrie 2013-
 mai mult

Hot.nr.692 din 28 martie 2013 a Consiliului UNBR privind indexarea pensiilor şi actualizarea valorii punctului de pensie în sistemul C.A.A.mai mult


 
Broşura UNBR 2013 mai mult

 
Raportul actuarial - noiembrie 2012 ce apartine Consiliului Casei de Asigurari a Avocatilor mai mult

 
Hot. nr. 216 din 03
decembrie 2011 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România privind constituirea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor mai mult

Regulment privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor

Registrul cu optiunile avocatilor  pentru Asistenta Judiciara din Oficiu pe anul 2012.
Cereri primire in profesia de avocat cu scutire de examen.

Hot.725 UNBR Formularele tipizate.....


In atentia avocatilor
Daca doriti sa actualizati poza dvs. de pe site sau datele (nr.telefon,adresa sediu profesional, adresa email etc),  puteti trimite poza in format (.jpeg dimensiune 128 x 168) plus datele personale la urmatoarea adresa de email:
 

Anunţ important          Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea adunării generale de alegere a organelor baroului Argeş

 

Art.1. Baza legala a Regulamentului. Competenta organizarii adunarii generale a Baroului

(1) Prezentul Regulament pentru organizarea si desfasurarea adunarii generale de alegere a organelor Barorului Arges (denumit in continuare REGULAMENT) a fost intocmit in temeiul art.68 alin.(6) din Statutul profesiei de avocat si a fost adoptat prin Hotararea Consiliului Baroului Arges nr. 3/04.03.2015.

(2) Consiliul Baroului Arges (denumit in continuare CONSILIU) are competenta de a organiza adunarea generala de alegere a organelor baroului, in temeiul art.53 din Legea nr.51/1995 si at.67 din Statutul profesiei de avocat... continuare

 

Ordinea de zi a adunării generale

 

CONSILIUL BAROULUI ARGEŞ                              CONSILIUL   FILIALEI ARGEŞ  A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR  DIN ROMÂNIA

         În temeiul art. 53 urm. din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată, art. 67 din Statutul profesiei de avocat şi art. 40 urm. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România ... continuare

 

 

Anunţ important        ANUNŢ - BALUL AVOCAŢILOR

Anunţ important       ANUNŢ PRIVIND VERIFICĂRI EFECTUATE DE INSPECTORII CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR ÎNCEPÂND CU DATA DE 26.01.2015


Anunţ important       ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ - 14 MARTIE 2015, ORELE 9,30, TEATRUL "ALEXANDRU DAVILA"
 
                                                   


Anunţ important                                                                         ANUNŢ
Eliberare carduri CCBE
 
            Urmare Hotararii nr.852/14.12.2013 a Consiliului UNBR si a Deciziei nr.113/23.05.2014 a Comisiei Permanente a UNBR, s-a aprobat administrarea si utilizarea Card-ului de Indentitate CCBE, pentru legitimare de catre avocatii definitivi din Romania .
            Costul unui card CCBE este de 55 lei, sumă ce va fi încasată la sediul baroului in numele UNBR conform programului special de emitere chitante pentru carduri.


 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

 DECIZIA NR. 1 28

08 iulie 2014

 În conformitate cu Hotărârea nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2014, prin care se mandatează Comisia Permanentă a U.N.B.R. să adapteze corespunzător Regulamentul de examen - Anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. ...continuare


 LEGE

privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

 Parlamentul României adoptă prezenta lege:

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. Dreptul la asigurări sociale al avocaţilor se exercită în condiţiile prezentei legi prin sistemul unic, propriu şi autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor...continuare 
 
 
 
 
 
Info UNBR: preşedinte, vicepreşedinte, comisia permanentă
Cuvinte cheie pentru acces rapid prin intermediul motoarelor de căutare:
  • Global: Argeş, Piteşti, Curtea de Argeş, Câmpulung
  • RO:avocat, avocat stagiar, avocaţi, avocaţi stagiari, avocaţi argeş, avocaţi piteşti, avocaţi curtea de argeş, avocaţi câmpulung, barou, procese, decizii, noutăţi avocaţi, admitere în avocatură, avocatul poporului, decizii CEDO, caută-ţi avocatul, acord confidenţialitate.
  • EN: lawyer, trainee lawyer, lawyers, trainee lawyers, arges lawyers, pitesti lawyers, curtea de arges lawyers, campulung layers, bar, processes, decisions, lawyers news, admission to law, ombudsman, CEDO decisions, find your lawyer, privacy agreement.