Noutăţi / Anunţuri
 Noutăţi:

Hotărâre
 nr. 962/24.05.2014
privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2014
 mai mult

 Hotărâre
 nr. 857/14.12.2013 privind majorarea contributiilor
 mai mult

Hotărâre nr.713/29.06.2013 privind organizarea examenului de primire în profesie -sesiunea septembrie 2013-
 mai mult

Hot.nr.692 din 28 martie 2013 a Consiliului UNBR privind indexarea pensiilor şi actualizarea valorii punctului de pensie în sistemul C.A.A.mai mult


 
Broşura UNBR 2013 mai mult

 
Raportul actuarial - noiembrie 2012 ce apartine Consiliului Casei de Asigurari a Avocatilor mai mult

 
Hot. nr. 216 din 03
decembrie 2011 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România privind constituirea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor mai mult

Regulment privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor

Registrul cu optiunile avocatilor  pentru Asistenta Judiciara din Oficiu pe anul 2012.
Cereri primire in profesia de avocat cu scutire de examen.

Hot.725 UNBR Formularele tipizate.....


In atentia avocatilor
Daca doriti sa actualizati poza dvs. de pe site sau datele (nr.telefon,adresa sediu profesional, adresa email etc),  puteti trimite poza in format (.jpeg dimensiune 128 x 168) plus datele personale la urmatoarea adresa de email:
 

       

PROCES - VERBAL

întocmit la verificarea candidaturilor pentru demnităţile de DECAN, CONSILIERI ai Baroului Argeş, MEMBRI ai Comisiei de Disciplină şi ai Comisiei de Cenzori, CONSILIERI ai Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor şi ai Comisiei de Cenzori la Filială /nr.315

            Comisia compusă din:

-          av. Zărnescu Nicolae – Preşedinte

-          av. Puică Dumitru – membru

-          av. Cerbureanu Sevastiţa – membru

 

            constată următoarele:

             I. Pentru demnitatea de DECAN al Baroului Argeş a fost validat/admis următorul candidat:

             1. IOANA LUMINIŢA

             II. Pentru demnitatea de CONSILIERI ai Baroului Argeş au fost validaţi/admişi următorii candidaţi:

           

1

AUREL ALINA

2

BLAGA AURELIAN

3

CĂTĂNICIU RADU-FLORIN

4

CURSARU NINA

5

DIACONESCU MARIAN   

6

DRUŢĂ (MATACHE) MIRELA-ELENA

7

IOANA LUMINIŢA            

8

IUNKER CORINA              

9

LAZĂR LAURA AURORA

10

NICOLESCU DRAGOŞ-ANDREI

11

POPESCU BRÎNDUŞA-DOINA

12

POPESCU MIHAELA SIMONA

13

PREDA MARIANA             

14

PREOTEASA-OANCEA MARIANA-VALERIA

15

RĂDULESCU CRENGUŢA-DANIELA

16

STĂNESCU PAUL-OCTAVIAN

17

VIŞINESCU-ARDEI VASILE-SORIN

 

            III. Pentru COMISIA DE DISCIPLINĂ au fost validati/admisi candidatii:

 

1.

CHIRICIOIU DORIN

2.

STĂNESCU PAUL OCTAVIAN

3.

ŞANDRU CĂTĂLIN-VIOREL

            

IV. PENTRU COMISIA DE CENZORI A BAROULUI ARGEŞ/ au fost validaţi/admişi

     candidaţii:

 

1

CIUCIUC CLAUDIA-CRISTINA

2

DRĂGHICIU EMILIA-ELEONORA

3

IUNKER CORINA

4

STUPARU GEORGIANA-IULIA

 

             V. Pentru FILIALA ARGEŞ A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR/

                  CONSILIERI/ au fost validaţi/admişi candidaţii:

      

1

COMAN ANCA-MIHAELA

2

STAN ILIE

3

STANCU PUIU-DORIN

 

 

VI. PENTRU COMISIA DE CENZORI A FILIALEI ARGEŞ A CASEI DE ASIGURĂRI

      A AVOCAŢILOR/ au fost validaţi/admişi candidaţii:

 

1

TRANCĂ ELENA-LIVIA

2

NICOLESCU DRAGOŞ ANDREI

3

ŢUŢUIANU CORNEL GHEORGHE

 

 

            Cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării rezultatului verificării la Consiliul Baroului Argeş (conform Regulamentului).

 

 

            Prezentul proces-verbal se afişează astăzi 29 aprilie 2015, orele 11,00, la sediile avocaţilor: Piteşti, Curtea de Argeş, Câmpulung, Topoloveni, Costeşti- precum şi pe site-ul Baroului Argeş.

           

 

 COMISIA,

 

-          av. Zărnescu Nicolae – Preşedinte

-          av. Puică Dumitru – membru

-          av. Cerbureanu Sevastiţa – membru

 
A N U N Ţ

  Anunţ importantUltima zi de depunere a candidaturilor pentru alegerile din data de 9 mai 2015 este 28 aprilie 2015, orele 1600.


Anunţ importantAnunţ - Adunarea Generală pentru alegeri în cadrul Baroului Argeş şi Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România


Anunţ important          Punctul de vedere al CSM cu privire la Proiectul inregistrat la Ministerul Justitiei de la 15 iunie 2014 

Domnului avocat Florea Gheorghe Preşedintele Uniunii Naţionale a Barourilor din România

Stimate domnule preşedinte,

 Consiliul Superior al Magistraturii apreciază cooperarea inter instituţională drept esenţială pentru eficientizarea şi asigurarea unui înalt nivel de independenţă şi de transparenţă a sistemului judiciar, acesta reprezentând un domeniu ce presupune efortul comun al tuturor puterilor statului, în limitele atribuţiilor ce le sunt conferite de Constituţie şi celelalte acte normative...continuare


Anunţ important          Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea adunării generale de alegere a organelor baroului Argeş

 

Art.1. Baza legala a Regulamentului. Competenta organizarii adunarii generale a Baroului

(1) Prezentul Regulament pentru organizarea si desfasurarea adunarii generale de alegere a organelor Barorului Arges (denumit in continuare REGULAMENT) a fost intocmit in temeiul art.68 alin.(6) din Statutul profesiei de avocat si a fost adoptat prin Hotararea Consiliului Baroului Arges nr. 3/04.03.2015.

(2) Consiliul Baroului Arges (denumit in continuare CONSILIU) are competenta de a organiza adunarea generala de alegere a organelor baroului, in temeiul art.53 din Legea nr.51/1995 si at.67 din Statutul profesiei de avocat... continuare

 

Ordinea de zi a adunării generale

 

CONSILIUL BAROULUI ARGEŞ                              CONSILIUL   FILIALEI ARGEŞ  A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR  DIN ROMÂNIA

         În temeiul art. 53 urm. din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată, art. 67 din Statutul profesiei de avocat şi art. 40 urm. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România ... continuare

 

 

Anunţ important        ANUNŢ - BALUL AVOCAŢILOR

Anunţ important       ANUNŢ PRIVIND VERIFICĂRI EFECTUATE DE INSPECTORII CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR ÎNCEPÂND CU DATA DE 26.01.2015


Anunţ important       ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ - 14 MARTIE 2015, ORELE 9,30, TEATRUL "ALEXANDRU DAVILA"
 
                                                   


Anunţ important                                                                         ANUNŢ
Eliberare carduri CCBE
 
            Urmare Hotararii nr.852/14.12.2013 a Consiliului UNBR si a Deciziei nr.113/23.05.2014 a Comisiei Permanente a UNBR, s-a aprobat administrarea si utilizarea Card-ului de Indentitate CCBE, pentru legitimare de catre avocatii definitivi din Romania .
            Costul unui card CCBE este de 55 lei, sumă ce va fi încasată la sediul baroului in numele UNBR conform programului special de emitere chitante pentru carduri.


 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Comisia Permanentă

 DECIZIA NR. 1 28

08 iulie 2014

 În conformitate cu Hotărârea nr. 962/24.05.2014 a Consiliului U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2014, prin care se mandatează Comisia Permanentă a U.N.B.R. să adapteze corespunzător Regulamentul de examen - Anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului U.N.B.R., republicată, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 693/28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. ...continuare


 LEGE

privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

 Parlamentul României adoptă prezenta lege:

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. Dreptul la asigurări sociale al avocaţilor se exercită în condiţiile prezentei legi prin sistemul unic, propriu şi autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor...continuare 
 
 
 
 
 
Info UNBR: preşedinte, vicepreşedinte, comisia permanentă
Cuvinte cheie pentru acces rapid prin intermediul motoarelor de căutare:
  • Global: Argeş, Piteşti, Curtea de Argeş, Câmpulung
  • RO:avocat, avocat stagiar, avocaţi, avocaţi stagiari, avocaţi argeş, avocaţi piteşti, avocaţi curtea de argeş, avocaţi câmpulung, barou, procese, decizii, noutăţi avocaţi, admitere în avocatură, avocatul poporului, decizii CEDO, caută-ţi avocatul, acord confidenţialitate.
  • EN: lawyer, trainee lawyer, lawyers, trainee lawyers, arges lawyers, pitesti lawyers, curtea de arges lawyers, campulung layers, bar, processes, decisions, lawyers news, admission to law, ombudsman, CEDO decisions, find your lawyer, privacy agreement.