Noutăţi / Anunţuri
Anunţ privind evenimentul "Accesul la Justiţie"

Hotărâre
 nr. 962/24.05.2014
privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2014
 mai mult

 Hotărâre
 nr. 857/14.12.2013 privind majorarea contributiilor
 mai mult

Hotărâre nr.713/29.06.2013 privind organizarea examenului de primire în profesie -sesiunea septembrie 2013-
 mai mult

Hot.nr.692 din 28 martie 2013 a Consiliului UNBR privind indexarea pensiilor şi actualizarea valorii punctului de pensie în sistemul C.A.A.mai mult


 
Broşura UNBR 2013 mai mult

 
Raportul actuarial - noiembrie 2012 ce apartine Consiliului Casei de Asigurari a Avocatilor mai mult

 
Hot. nr. 216 din 03
decembrie 2011 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România privind constituirea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor mai mult

Regulment privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor

Registrul cu optiunile avocatilor  pentru Asistenta Judiciara din Oficiu pe anul 2012.
Cereri primire in profesia de avocat cu scutire de examen.

Hot.725 UNBR Formularele tipizate.....


In atentia avocatilor
Daca doriti sa actualizati poza dvs. de pe site sau datele (nr.telefon,adresa sediu profesional, adresa email etc),  puteti trimite poza in format (.jpeg dimensiune 128 x 168) plus datele personale la urmatoarea adresa de email:
 
                   

      

În atentia tuturor membrilor Baroului Arges

Consiliul Baroului  Arges are onoare sa va invite luni, 5 decembrie 2016, orele 14.00, la Curtea de Apel Pitesti, la manifestarile organizate pentru marcarea « Zilei Europene a Avocatilor ». În cadrul evenimentului [...mai mult]


Decizia nr. 100 din 16 noiembrie 2016 [mai mult]


Anunţ privind organizarea unei sesiuni de instruire cu privire la tehnicile şi metodele pentru predarea educaţiei juridice în şcoli şi licee

În atenţia avocaţilor din Baroul Argeş,

Joi, 8 decembrie, între orele 16-20, la Casa de Cultură "Adriana Trandafir" Bascov, [...mai mult]


INPPA Craiova - Data și locația Examenului de admitere în profesia de avocat,  sesiunea Septembrie 2016

Examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea Septembrie 2016, organizat la Centrul Teritorial Craiova al INPPA, se va desfășura în ziua de luni, 12 septembrie 2016, în sediul Facultății de Drept a Universității din Craiova, situat în Craiova, str. Calea București nr.107D (locația dispune de parcare).


Decizia nr.160/02.09.2016 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind înscrierea la examenul de primire în profesia de avocat a candidaţilor care au depus cereri de înscriere conform prevederilor Regulamentului – Cadru de examen [...mai mult]

REZULTATE VALIDARE DOSARE CANDIDATI EXAMEN PRIMIRE IN PROFESIE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Proiectul Statutului CAA


ANUNȚ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016


Acte necesare pentru înscrierea la examenul de primire în profesie - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016-CERERI de înscriere pentru participarea la examenul deprimire în profesie 
Comunicat de presă


Invitaţie la interviu


Studiu de evaluare a legilor și practicilor procedurale naționale în ceea ce privește impactul lor asupra liberei circulații a hotărârilor și echivalența și eficacitatea protecției procedurale a consumatorilor în conformitate cu legislația UE


Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, împreună cu decretul de promulgare, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 342/05.05.2016

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 76/2016

Decizia nr.63 privind stabilirea contribuţiei avocaţilor la realizarea bugetului baroului


Hotărârea nr. 59/24.03.2016 a Consiliul U.N.B.R. privind principiile şi măsurile de organizare a examenului de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2016


1. Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2015 și Congresul avocaților 2016) cu următoarele Anexe:

 • Anexa nr. 1 – Buletinele informative ale Consiliului U.N.B.R. și ale Comisiei Permanente a U.N.B.R.
 • Anexa nr. 2 – Propuneri de modificare a O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 • Anexa nr. 3 – Raport de activitate al Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare al U.N.B.R.
 • Anexa nr. 4 – Minuta Consfătuirii de lucru a Departamentului de Coordonare al Asistenței Judiciare al U.N.B.R., 11-12 martie 2016
 • Anexa nr. 5 – Litigiile în care Uniunea Națională a Barourilor din România are calitate procesuală
 • Anexa nr. 6 – Decizia nr. 56 din 27 martie 2013 prin care se aprobă organigrama Uniunii Naționale a Barourilor din România începând cu anul 2013, cuprinsă în anexa la decizie.
 • Anexa nr. 7 – Decizia  nr. 2 din 03.07.2015 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România privind coordonarea activităților de conducere executivă curentă realizate de Comisia Permanentă
 • Anexa nr. 8 – Informații relative la conlucrarea dintre membrii Comisiei Permanente și decanii Barourilor
 • Anexa nr. 9 – Extras din rapoartele de activitate ale barourilor prezentate în adunările generale în vederea realizării unor schimburi de experiență cu celelalte barouri
 • Anexa nr. 10– Informații statistice comunicate de barouri la solicitarea U.N.B.R.
 • Anexa nr. 11– Informări destinate corpului profesional, transmise prin newsletter în perioada mai 2015 – februarie 2016
 • Anexa nr. 12– Raport de fundamentare a continuării proiectului privind aplicarea Avizului 16(2013) al CCJE: “O Europă a dreptului și a justiției”
 • Anexa nr. 13– Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul competent să judece Recursul în Interesul Legii privind fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995
 • Anexa nr. 14– Propunere de structură pentru „Regulamentul procedurii disciplinare în profesia de avocat”
 • Anexa nr. 15– Corespondența purtată de U.N.B.R. cu Ministerul Justiției privind asigurarea efectivității dreptului legal de folosință al barourilor asupra spațiilor din incinta instanțelor
 • Anexa nr. 16– Raport de activitate al Departamentului de pregătire profesională inițială din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 17–  Raport de activitate al Departamentului de formare profesională continuă din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 18– Referat tehnic privind transmiterea în sistem videoconferință către entitățile care și-au manifestat opțiunea de a participa online la Conferințele I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 19– Comunicări ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 20– Activitatea de cercetare în cadrul I.N.P.P.A. concretizată în puncte de vedere, studii, diverse materiale cu conținut științific, solicitate de Comisia Permanentă, Consiliul UNBR și barouri
 • Anexa nr. 21– Corespondența dintre Uniunea Națională a Barourilor din România și Consiliul Superior al Magistraturii privind curatela

2. Raportul administratorilor privind situația financiară anuală la 31 decembrie 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

3. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Uniunii Naționale a Barourilor din România

4. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situația financiar-contabilă pe anul 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

5. Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Disciplină aferent perioadei martie 2015 - martie 2016        Rezultatele alegerilor  pentru  delegatii la Congresul Avocatilor 2016 

    - 5 martie 2016 -


              1. BUCUROIU-GAVRILĂ ELENA-DANIELA     -   17 voturi

              2.  DIACONESCU MARIAN                           -    86 voturi

              3. LAZĂR LAURA-AURORA                         -    82 voturi 

              4. LEŢU CRISTINA-MARIA                            -    17 voturi

              5. NICOLESCU DRAGOŞ-ANDREI                  -    78 voturi                  CONSILIUL BAROULUI ARGEŞ    CONSILIUL FILIALEI ARGEŞ

                   A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR  DIN ROMÂNIA

 

           În temeiul art. 53 urm. din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată, art. 67 din Statutul profesiei de avocat şi art. 40 urm. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România

 CONVOACĂ

          Adunarea Generală Ordinară a Baroului Argeş şi Adunarea Generală Ordinară a Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, cu următoarea ordine de zi:

1.     Prezentarea raportului de activitate al Baroului Argeş/2015;

2.     Prezentarea situaţiei economico-financiare/2015;

3.     Raportul Comisiei de Disciplină/2015;

     4.     Prezentarea raportului de activitate şi situaţia economico-financiară ale  Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România/2015;

              5.     Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Argeş/2016;

              6.     Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Argeş a Casei de                         Asigurări a Avocaţilor din România/2016;

     7.     Alegerea delegatilor la Congres. Candidaturile pentru alegerea candidaţilor       la Congres se vor depune la Secretariatul Baroului Argeş până la data de             16.02.2016, orele 16.

     8.     Diverse – discuţii.                                                                                                                                Adunarea se va desfăşura sâmbătă05 martie 2016, începând cu orele 9,30 la Hotelul „Ramada” Piteşti.                                                                   

      În caz de neîntrunire a quorum-ului se va face aplicarea art. 54 din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată.

                                                                                                                                                                                                             


Vă informăm că legitimaţiile de avocat tip card, confecţionate sub licenţă CCBE, se pot viza pentru anul 2016 la secretariatul baroului.
                     * Hotărârea Consiliului UNBR nr. 50/2015

* PROIECT ACTIONES - INVITAȚIE DE PARTICIPARE

* ACTIONES - Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS

         
                                Cuvinte cheie pentru acces rapid prin intermediul motoarelor de căutare:
 • Global: Argeş, Piteşti, Curtea de Argeş, Câmpulung
 • RO:avocat, avocat stagiar, avocaţi, avocaţi stagiari, avocaţi argeş, avocaţi piteşti, avocaţi curtea de argeş, avocaţi câmpulung, barou, procese, decizii, noutăţi avocaţi, admitere în avocatură, avocatul poporului, decizii CEDO, caută-ţi avocatul, acord confidenţialitate.
 • EN: lawyer, trainee lawyer, lawyers, trainee lawyers, arges lawyers, pitesti lawyers, curtea de arges lawyers, campulung layers, bar, processes, decisions, lawyers news, admission to law, ombudsman, CEDO decisions, find your lawyer, privacy agreement.