1. Noutăţi / Anunţuri
 Noutăţi:

Hotărâre
 nr. 962/24.05.2014
privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2014
 mai mult

 Hotărâre
 nr. 857/14.12.2013 privind majorarea contributiilor
 mai mult

Hotărâre nr.713/29.06.2013 privind organizarea examenului de primire în profesie -sesiunea septembrie 2013-
 mai mult

Hot.nr.692 din 28 martie 2013 a Consiliului UNBR privind indexarea pensiilor şi actualizarea valorii punctului de pensie în sistemul C.A.A.mai mult


 
Broşura UNBR 2013 mai mult

 
Raportul actuarial - noiembrie 2012 ce apartine Consiliului Casei de Asigurari a Avocatilor mai mult

 
Hot. nr. 216 din 03
decembrie 2011 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România privind constituirea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor mai mult

Regulment privind organizarea si functionarea Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor

Registrul cu optiunile avocatilor  pentru Asistenta Judiciara din Oficiu pe anul 2012.
Cereri primire in profesia de avocat cu scutire de examen.

Hot.725 UNBR Formularele tipizate.....


In atentia avocatilor
Daca doriti sa actualizati poza dvs. de pe site sau datele (nr.telefon,adresa sediu profesional, adresa email etc),  puteti trimite poza in format (.jpeg dimensiune 128 x 168) plus datele personale la urmatoarea adresa de email:
 
                   

       

CONSILIUL BAROULUI ARGEŞ    CONSILIUL FILIALEI ARGEŞ

                   A CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR  DIN ROMÂNIA

 

           În temeiul art. 53 urm. din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată, art. 67 din Statutul profesiei de avocat şi art. 40 urm. din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România

 CONVOACĂ

          Adunarea Generală Ordinară a Baroului Argeş şi Adunarea Generală Ordinară a Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, cu următoarea ordine de zi:

1.     Prezentarea raportului de activitate al Baroului Argeş/2015;

2.     Prezentarea situaţiei economico-financiare/2015;

3.     Raportul Comisiei de Disciplină/2015;

     4.     Prezentarea raportului de activitate şi situaţia economico-financiară ale  Filialei Argeş a Casei de Asigurări a Avocaţilor din România/2015;

              5.     Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Baroului Argeş/2016;

              6.     Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei Argeş a Casei de                         Asigurări a Avocaţilor din România/2016;

     7.     Alegerea delegatilor la Congres. Candidaturile pentru alegerea candidaţilor       la Congres se vor depune la Secretariatul Baroului Argeş până la data de             16.02.2016, orele 16.

     8.     Diverse – discuţii.                                                                                                                                Adunarea se va desfăşura sâmbătă05 martie 2016, începând cu orele 9,30 la Hotelul „Ramada” Piteşti.                                                                   

      În caz de neîntrunire a quorum-ului se va face aplicarea art. 54 din Legea nr. 51/1995 modificată şi republicată.

                                                                                                                                                                                                             


Vă informăm că legitimaţiile de avocat tip card, confecţionate sub licenţă CCBE, se pot viza pentru anul 2016 la secretariatul baroului.
                     * Hotărârea Consiliului UNBR nr. 50/2015

* PROIECT ACTIONES - INVITAȚIE DE PARTICIPARE

* ACTIONES - Active Charter Training through Interaction Of National ExperienceS

         
                                Cuvinte cheie pentru acces rapid prin intermediul motoarelor de căutare:
  • Global: Argeş, Piteşti, Curtea de Argeş, Câmpulung
  • RO:avocat, avocat stagiar, avocaţi, avocaţi stagiari, avocaţi argeş, avocaţi piteşti, avocaţi curtea de argeş, avocaţi câmpulung, barou, procese, decizii, noutăţi avocaţi, admitere în avocatură, avocatul poporului, decizii CEDO, caută-ţi avocatul, acord confidenţialitate.
  • EN: lawyer, trainee lawyer, lawyers, trainee lawyers, arges lawyers, pitesti lawyers, curtea de arges lawyers, campulung layers, bar, processes, decisions, lawyers news, admission to law, ombudsman, CEDO decisions, find your lawyer, privacy agreement.