ตารางเรียน ภาคเรียนที่1/2561

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
....................................

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5



ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6



..........................................................

ขอบคุณข้อมูลจากงานวิชาการ
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ปรับปรุงล่าสุด  วันที่ 28 พ.ค. 2561

..........................................................

Comments