หน้าแรก

โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง  bannong.ac.th

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานคุณครู
    เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานคุณครู โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง   bannong.ac.th
    ส่ง 14 ต.ค. 2559 21:16 โดย กนกวรรณ นันติตา
  • การอบรมผู้ดูแล Google Apps for Education
    เมื่อวันที่ 30 กันยยน 2557 ที่ผ่านมาได้ร่วมเข้ารับการอบรมผู้ดูแลระบบของโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับการอบรมการใช้งานในส่วนของผู้ดูแลGoogle Apps for Education จาก Mr.Supachai Sasikanok (ครูมีน) ผู้เข้าอบรมทั้ง 44 คน จาก 37 โรงเรียน ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และพร้อมในการจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในโรงเรียนของตัวเอง  ต้องขอขอบคุณะคณะครูและบุคลากร ผู้ประสานงานของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ที่ให้การสับสนุน ตลอดจนผู้บริหารของทุกโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจักการเรียนการสอนของโรงเรียน
    ส่ง 14 ต.ค. 2559 21:16 โดย กนกวรรณ นันติตา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ครูกนกวรรณ    นันติตา