หน้าแรก

โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง  bannong.ac.th

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ทดสอบ 2
  ทดสอบ 2
  ส่ง 14 มี.ค. 2560 19:16 โดย วิทวัฒน์ ณวรรณมา
 • เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานคุณครู
  เว็บไซต์เผยแพร่ผลงานคุณครู โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง   bannong.ac.th
  ส่ง 14 ต.ค. 2559 19:45 โดย อากร บุญหมั่น
 • การอบรมผู้ดูแล Google Apps for Education
  เมื่อวันที่ 30 กันยยน 2557 ที่ผ่านมาได้ร่วมเข้ารับการอบรมผู้ดูแลระบบของโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับการอบรมการใช้งานในส่วนของผู้ดูแลGoogle Apps for Education จาก Mr.Supachai Sasikanok (ครูมีน) ผู้เข้าอบรมทั้ง 44 คน จาก 37 โรงเรียน ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และพร้อมในการจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในโรงเรียนของตัวเอง  ต้องขอขอบคุณะคณะครูและบุคลากร ผู้ประสานงานของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ที่ให้การสับสนุน ตลอดจนผู้บริหารของทุกโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการจักการเรียนการสอนของโรงเรียน
  ส่ง 14 ต.ค. 2559 19:28 โดย อากร บุญหมั่น
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • ครูอากร บุญหมั่น