ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย • ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาะการเรียนรู้ภาษาไทย งานศิลปหัตถกรรม

     วันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ทางศูนย์ภาษาไทย สพม.๑๘ ได้จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกโรงเรียน ที่อยู่ในสหวิทยาเขตชลบุรี เขต ๑ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๗ 
  ปีการศึกษา   ๒๕๖๐ ณ ห้องนวัตกรรม โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  ค่ายภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๐

     วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายวัชระ บุบผามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาไทย จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ อาคารร่มสนนฤมิต โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
  ประชุมงาน OBEC Awards ประจำปี ๒๕๖๐

    วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายวัชระ บุบผามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 
  นำคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการตัดสินผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เข้าร่วมประชุม   การตัดสินรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่รับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)  และการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ...


    
  วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายวัชระ บุบผามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) มอบหมายให้
  นางอรุณี ตั๊นงาม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ณ 
  อาคารร่มสนนฤมิต โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)