ข่าวสารจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 • ล้างบ่อน้ำอุปโภค. บริโภค 23. สิงหาคม. 2560. งานอาคารสถานที่. ร่วมกันล้างบ่อน้ำอุปโภค.  บริโภคของโรงเรียนให้สะอาดน่าดื่มกิน
  ส่ง 23 ส.ค. 2560 07:52 โดย อํานวย พุทธภูมิ
 • ติดตั้งป้ายคุณธรรม. 12. ประการ 21. สิงหาคม.  2560. งานอาคารสถานที่. ดำเนินการติดตั้งคุณธรรมสิบสองประการแทนป้ายชุดเก่าที่ชำรุด
  ส่ง 22 ส.ค. 2560 07:57 โดย อํานวย พุทธภูมิ
 • ปรับภูมิทัศน์. สวนหย่อมหน้าป้ายโรงเรียน 21. สิงหาคม. 2560.  งานอาคารสถานที่.  กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา.   ดำเนินการเปลี่ยนต้นไม้หน้าป้ายโรงเรียนเพื่อให้เกิดความสวยงาม
  ส่ง 22 ส.ค. 2560 07:53 โดย อํานวย พุทธภูมิ
 • ทำงานวันหยุด 19. สิงหาคม. 2560.  งานอาคารสถานที่.  กลุ่มงานส่งเสริมีการจัดการศึกษา.  ทำความสะอาดใต้เวที. อาคารโดม
  ส่ง 18 ส.ค. 2560 21:48 โดย อํานวย พุทธภูมิ
 • ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานเปลื้องทุกข์ 17. สิงหาคม.  2560.  งานอาคารสถานที่. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา. นำคณะแม่บ้านและนักการภารโรง.  ตัดหญ้าภายในสถานเปลื้องทุกข์.  เพื่อความเป็นระเบียบของโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
  ส่ง 18 ส.ค. 2560 21:42 โดย อํานวย พุทธภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 43 รายการ ดูเพิ่มเติม »