ข่าวสารจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 • ร่วมออกบู๊ทงานรวมพลคน. ทูบีนัมเบอร์วัน. ปี 60 13. กรกฎาคม. 2560.  งานส่งเสริมการจัดการศึกษา. นำบู๊ททูบีนัมเบอร์วัน. ร่วมประกวดที่เมืองทองธานี
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 00:28 โดย อํานวย พุทธภูมิ
 • ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน 5. กรกฎาคม. 2560.  คณะผู้บริหารโรงเรียนและกลุ่มงานส่งเสริมได้วางแผนในการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 00:22 โดย อํานวย พุทธภูมิ
 • จัดป้ายประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข่าวให้แก่สมาชิก จอ.ทุกท่านได้ทราบความเคลื่อนไหวของโรงเรียน
  ส่ง 17 ก.ค. 2560 00:14 โดย อํานวย พุทธภูมิ
 • เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่. 1/2560 13. พ.ค.  60. งานอาคารสถานที่ซ่อมระบบไฟฟ้า. ห้อง. 235. (ห้องคณิตศาสตร์)
  ส่ง 12 พ.ค. 2560 21:37 โดย อํานวย พุทธภูมิ
 • สร้างห้องน้ำสำหรับครูสุขศึกษา 1. พ.ค. 60. งานอาคารสถานที่ได้จัดจ้างช่างก่อสร้างห้องน้ำ. ห้องส้วมสำหรับครูในหมวดสุขศึกษา
  ส่ง 12 พ.ค. 2560 21:27 โดย อํานวย พุทธภูมิ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 36 รายการ ดูเพิ่มเติม »