webs counters

ข่าวสาร/กิจกรรม

 • ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1 ระหว่าง วันที่ 14 - 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559กลุ่มสารการงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E ...
  ส่ง 30 พ.ย. 2559 21:07 โดย นายวิษณุ พรจริยธรรม
 • ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นายวัชระ บุบผามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(E-Tech) และโรงเรียนบ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์"......
  ส่ง 9 พ.ย. 2559 21:26 โดย นายวิษณุ พรจริยธรรม
 • งานสร้างคน ฅนสร้างศิลป์ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 นายวัชระ บุบผามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (ชลบุรี - ระยอง) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมงานสร้างคน ฅนสร้างศิลป์ ซึ่งจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนที่สนใจ ในกิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยจัดเป็นฐานต่างๆ อาทิ งานประดิษฐ์ ,การทำขนมลูกชุบ ,ช่างปะปา ,ช่างไฟฟ้า ,กราฟิกดีไซน์ ,silent acting และการทำพวงกุญแจ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์   รวมภาพกิจกรรม ด้านล่าง
  ส่ง 5 ต.ค. 2559 20:52 โดย นายวิษณุ พรจริยธรรม
 • งานขาย ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมงานขายให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ฝึกประสบการณ์ในการขายสินค้า โดย จัดในวันที่ 6 กันยายน 2559   วิดิทัศน์กิจกรรมงานขาย
  ส่ง 6 ก.ย. 2559 20:34 โดย นายวิษณุ พรจริยธรรม
 • นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ ในงานแข่งขันทักษะวิชาการเนื่องในวัน คล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"ผลการแข่งขันการสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับที่หนึ่ง เด็กชายธีรภัทธิ์ จำปีพรหม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เด็กชายสงกรานต์ เฉลยอาจแข่งขันMSoffice 2010 รางวัลเหรียญทองแดงเด็กหญิงรัตติการ  บุมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เด็กหญิงวรรณภา  คูณทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
  ส่ง 1 ก.ย. 2559 00:12 โดย นายวิษณุ พรจริยธรรม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/banjan.ac.th/thaidep1/
https://sites.google.com/site/mathbansuan/
https://sites.google.com/a/spm18.go.th/klum-sara-withyasastr/
https://sites.google.com/site/artbanjan01/
https://sites.google.com/a/banjan.ac.th/social/
https://sites.google.com/a/spm18.go.th/tang-prathes/
https://sites.google.com/site/phybanjan/

http://oho.ipst.ac.th/