หน้าแรก

 Google Sites : Bio By KruWallapa ตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนที่เรียนวิชา ชีววิทยา  กับครูวัลลภา  ปู่ชูประเสริฐ                            โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ติดตามสื่อการสอนอื่นๆ ได้ที่ Facebook กลุ่ม ชีววิทยาครูวัลลภา