ขอเชิญเข้าร่วมการจัดนิทรรศการและกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

"เปิดโลกการเรียนรู้ Welcome to Bangmod 4.0"

วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ณ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ติดต่อสอบถาม gifnews
รูปภาพที่เกี่ยวข้องรายชื่อครูผู้รับผิดชอบ เบอร์ติดต่อ และกติกาการแข่งขัน สามารถดูรายละเอียดได้ใน Google Form ของแต่ละรายการแข่งขัน
รูปภาพที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดรายการแข่งขันและกติกาได้ที่หน้าเว็บไซต์ตามรายการแข่งขัน
รูปภาพที่เกี่ยวข้องรายการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 29 รายการ à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸žà¸—ี่เกี่ยวข้อง>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด<<

  เลื่อนวันจัดงาน จากวันศุกร์ที่ 25 ม.ค. 2562 
เป็น
 >> วันจันทร์ที่ 28 ม.ค. 2562
🙏 ทางโรงเรียนต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🙏
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ down gif
**👉 ระบบปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 👈**
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์

งานห้องสมุด

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ

กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ