ห้องเรียนภูมิปัญญาไทย

 
 
               นักเรียนสามารถศึกษาสาระสำคัญประกอบการเรียนรู้ในเรื่องภูมิปัญญาไทย
 
                 เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ โดยการดาวน์โหลดจากไฟล์ที่แนบได้นะคะ
                     
                                                                      
 

                                                ภาพเคลื่อนไหว

                                                                                      ครูเพ็ญนภา  เลี้ยงเจริญ      
ć
ครูเพ็ญนภา เลี้ยงเจริญ,
14 ส.ค. 2553 22:36
Comments