ม.พระจอมเกล้า ลาดกระบัง 25-26/8/2553


ให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เล่าสู่กันฟังในบอร์ดแข่งขันทักษะพระจอมเกล้า ลาดกระบัง 53 ครับ