สื่อ GSP ที่ควรศึกษา

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดสื่อ GSP ในเรื่องที่เรียนได้เลยครับ
ċ
การประยุกต์อนุพันธ์.gsp
(108k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ก.ค. 2553 19:45
ċ
ปริมาตรกรวย.gsp
(12k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ก.ค. 2553 19:46
ċ
ปริมาตรสูงสุดทรงกระบอก.gsp
(35k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ก.ค. 2553 19:46
ċ
พีทาโกรัส.gsp
(93k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ก.ค. 2553 19:44
ċ
พีระมิด.gsp
(42k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ก.ค. 2553 19:44
ċ
พื้นที่ผิวข้างกรวย.gsp
(37k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ก.ค. 2553 19:45
ċ
พื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด.gsp
(34k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ก.ค. 2553 19:44
ċ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ.gsp
(164k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ก.ค. 2553 19:45
ċ
ลิมิตของฟังก์ชัน.gsp
(1047k)
ไม่ทราบผู้ใช้,
22 ก.ค. 2553 19:45
Comments