Om værket‎ > ‎Generalforsamling‎ > ‎

Beretning 2011-12

Generalforsamling 26. september 2012

 

Bestyrelsens beretning for året 2011 – 2012.

 

 

Bestyrelsen har i dette varmeår bestået af karl Peder Graversen som næstformand, Jens Hansen som kasserer, Rene Kristensen som sekretær, Karl Balleby som kommunens repræsentant og Hans Otto Rasmussen som formand.

På medarbejdersiden har vi på kontoret Vibeke Follesen. Hun blev ansat i foråret, da Karin M. Kristensen ønskede at stoppe. Vibeke har mange års erfaring med arbejdet fra Vemb Varmeværk.

Driften af værket varetages af Høghs Smedje også i dette varmeår.

 

Varmeforbruget i dette år har været en del lavere end sidste år. Mange forbrugere har fået penge tilbage ved årsopgørelsen. Det samlede forbrug er i dette år 4469  MWh.

Det svarer så nogenlunde til et normalt årsforbrug. Produktionsprisen er 0,38 kr. pr. KWt.    Levering af flis har Genfa V. Ole Olsen stået for, og vi har fornyet kontrakten til 2012-13 med en lille prisstigning på 2.5 %.

 

Bestyrelsen har ud fra regnskabet fastsat priser og takster for 2012-13. De er uændrede.

 

På værket har der været større og mindre reparationer. Der er skiftet en hovedpumpe, som derefter har en bedre virkningsgrad og etableret opkobling på SRO-anlægget af den tredje hovedpumpe. På hjørnet af Østvangen og Sydvangen er etableret en ventilbrønd med serviceventiler. Den gjorde god nytte, da vi i denne sommer skulle finde en utæthed i systemet.

 

I området Frederiksberg/Kræmmergårdsvej har der været problemer med varmeforsyningen specielt i februar under kuldeperioden. Uheldigvis brød værket ned den dag, kulden pludseligt satte ind. Flere måtte døje med manglende varme i radiatorer og især varmt vand. Torsdag 16.02.12 udsendte vi en redegørelse til alle kunder syd for åen. I første omgang satte vi temperatur og tryk op.

Vi har løbende foretaget aflæsninger februar, marts og senere for måske at kunne se et mønster. Tryk og flow er kontrolleret. Flere er rådspurgt bl.a. Lemvig Varmeværk, Logstor Rør, Tjæreborg Industri m.v.

Vestforsyning, Holstebro er nu i gang med en undersøgelse, så fejlene kan blive rettet en gang for alle. Vi se frem til deres forslag til løsning.

 

I løbet af varmeåret er der monteret nye varmemålere. Det har givet visse problemer i forbindelse med årsaflæsningen juni 2012. Vi forventer nu med de nye målere at kunne aflæse forbrug og afkøling let og præcist. Vi kan dog allerede nu konstatere, at mange anlæg har en for dårlig afkøling dvs. udnytter varmen dårligt. Det ødelægger forsyningen til andre og belaster værket unødigt.

Bestyrelsen vil i efteråret tage fat på problemet og håber, at alle forbrugere vil holde øje med egne anlæg og få rettet eventuelle fejl.

 

 

 

 

 

 

 

 

På kontoret er der, som i mange andre virksomheder, kommet flere administrative opgaver.

Ud over almindelig regnskab og kundebogholderi er der indberetning til og samarbejde med vore overordnede myndigheder f.eks. Energitilsyn, Dansk Fjernvarme, kommune, BBR, samarbejde med Vibeke Follesen og Høghs Smedje.

I forbindelse med byggemodning på Østvangen udarbejdes der en projektplan. Grundene byggemodnes og sælges sådan, at hovedfjernvarmeledningen er inkluderet i prisen.

I efteråret 2012 skal der ifølge krav fra Energitilsynet udføres en ekstern revision af de sidste 3 års regnskaber. Vi har fået et tilbud på 15.000 kr. inkl. Moms.

NOx afgiften skal indberettes. Den stiger fra 0,50 kr. til 2,30 kr. pr. Gj i 2013. Den kan ses på årsopgørelsen juni  2013. Det kommer til at koste den enkelte forbruger ca. 18 kr. pr. MWh.

Det forventes desuden, at Folketinget indfører en ”Forsyningssikkerhedsafgift” fra 2013.

 

Siden 2010 har vi været forpligtet til at spare 100 MWh. hvert år. I 2013-14-15 stiger det til 175 Mwh. pr. år. Besparelserne gøres op hvert kalenderår. Vi har pt. opsparet i alt 954 MWh., dels købte dels egne. Vi har altså sikret vore besparelser frem til og med 2016.

1 MWh koster ca. 300 kr. + moms i fri handel

For året 2011 er der indberettet 137 MWh., som netop er godkendt ved en lovpligtig ekstern revision.

Besparelserne i 2011 har vi selv lavet, altså ikke købt.

 

I 2011 fusionerede Tangsø Revision og Vestjysk Revision. Vores tidligere revisor Peter Stigård har valgt at gå på pension. Vores nye revisor, som også kommer fra Vestjysk Revision, er Ole Tang. Vi har fået et godt samarbejde i gang allerede nu. Ole Tang har et stort kendskab til varmeværksadministration, og det benytter vi os af.

 

Til slut vil jeg takke medarbejdere og bestyrelse for indsatsen i årets løb. Tak til Knud Erik for græsklipning og rengøring på kontor.

Idealisme og engagement er stadig begreber, der kendetegner dem, der kommer på Bækmarksbro Varmeværk.

 

 

 

Bestyrelsen

 

ĉ
Hans Otto Rasumssen,
16. okt. 2013 12.50
Comments