Om værket‎ > ‎Generalforsamling‎ > ‎

Beretning 2008-2009

 

Generalforsamlingen 23.09.2009 kl. 19,00

 

Bestyrelsens beretning for året 2008 2009.

 

 

Varmeaftagere.

Der er i øjeblikket 186 andelshavere. Der er stadig ejendomme inden for vores forsyningsområde, som ikke er tilsluttet fjernvarmenettet. Tilslutningsprisen på 20.000 kr. + moms forbliver uændret i den kommende sæson.

 

Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af Knud Erik Pedersen, Karl Peder Graversen, Ivan Nielsen og undertegnede.

Arne Nexø er kommunens repræsentant.

 

Værket.

Vores nye fliskedel og styringsanlæg arbejder stabilt og har i årets løb kunnet producere den nødvendige varme uden hjælp af oliekedelen dels pga. godt brændsel dels pga. dens effektivitet.

Det har bevirket, at forbruget af olie er faldet meget i forhold til sidste periode.

I 2007-08  ca.45000 l. og i 2008-09 ca. 12000 l.

Der har været en del reparationer, som skyldes alder og slitage på diverse motorer, ventiler m.m.

Ligeledes har pladsen omkring værket fået ny asfalt.

Denne vedligeholdelse vil dog sikre, at værket fungerer optimalt fremover.

 

Brændselsaftalen.

Bækmarksbro Varmeværk har også i denne fyringssæson tegnet en brændselskontrakt ned Ole Olsen, Genfa.

Vi var sidste år godt klar over, at vi havde fået en særlig gunstig prisaftale. Brændselsprisen er denne sæson mere realistisk. Den ligger nu i normalområdet for vores brændsel.

Vi er hermed sikret et førsteklasses brændsel til en fornuftig pris.

 

Varmeprisen.

Trods prisstigningen på brændselet kan vi i 2009-10 fastholde de nu gældende priser. Det er så 3. år uden prisstigning. Vi har i 2008-09 brugt 1561 t. flis og produceret 5637 Mwh.

 

Energipriserne.

Energiprisen på landsplan og verdensplan er stigende. Der er i denne sæson også pålagt os en energiafgift på ca. 10.000 kr.

Disse ekstra udgifter kan måske betyde en justering af varmeprisen 2010/11.

 

 

 

2

 

 

 

Varmeanlægget i det enkelte hus.

”Fjernvarmenyt” uddeles i februar/marts måned og indeholder vigtige informationer til forbrugerne.

Vi arbejder stadig med ”afkølingen”, som flere steder ikke er stor nok. Hver andelshaver er ansvarlig for sit anlæg. Virker det godt nok, er radiatorventilerne korrekt indstillede?

Returtemperaturen skal tilstræbes at være under 35 grader i årlig gennemsnit.

Varmeværket har lavet en aftale med  vores VVS-mand Thomas Høgh, hvor han gennemgår den enkelte forbrugers anlæg for en fast pris for andelhaveren på 160 kr.. Evt. reparationer og udskiftninger er til almindelig timepris. Henvendelse til Thomas Høgh.

 

Medarbejdere.

På varmeværket er Bente Nielsen ansat på deltid som regnskabsfører. Regnskab og budget udarbejdes og revideres af Peter Stigård, Tangsø Revision.

Alt andet, dvs. det daglige tilsyn med driften, post, indberetninger m.v. varetages af bestyrelsen og de frivillige.

 

De frivillige.

Det daglige tilsyn med et fast rutinetjek varetages af den faste stab af frivillige:

Knud Erik Pedersen, Niels Madsen, Knud Loftager, Vagn Sulkjær og Ejgil Thomsen.

Disse personer yder en kæmpe indsats til fordel for os andelshavere, for fællesskabet her i byen.

Tusind tak for jeres indsats også i denne fyringssæson. I har brændt for varmeværket i mange år, og det har vi stor respekt og beundring for.

Desværre har 2 af jer besluttet at stoppe til nytår. Det er Niels Madsen og Knud Loftager.

Der vil, når jeres sidste vagt nærmer sig, blive blive taget behørigt afsked med jer på varmeværket.

De tilbageværende har lovet at fortsætte resten af fyringssæsonen.

Bestyrelsen skal derfor forberede sig på en ny situation i 2010/11, hvis ikke det lykkes at finde nye frivillige.

 

 

Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens godkendelse.

 

På bestyrelsen vegne

Hans Otto Rasmussen

 

 

 

Comments