Om værket‎ > ‎

Generalforsaming

 

 

 

Bækmarksbro Varmeværk a.m.b.a.

indkalder hermed til

Ordinær Generalforsamling

onsdag den 26. september 2018

i Tangsø Idrætscenter

 

Kl. 18,00: Varmeværket er vært ved dagens ret.

Tilmelding til spisning: 97881072 eller mail@baekmarksbrovarmevaerk.dk       senest torsdag 20/9 – 2018.

 

Kl. 19,00: Generalforsamlingen starter.

 

 

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent.

2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

3.    Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.

4.    Fremlæggelse af kommende års budget.

5.    Forslag fra bestyrelsen.

6.    Indkomne forslag fra andelshavere. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før generalforsamlingen.

7.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Rene Kristensen (modtager genvalg)

                  Peter Jessen (modtager genvalg)

8.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

9.    Valg af revisor.

10. Eventuelt.

 

 

Bestyrelsen