Om værket

Bækmarksbro Varmeværk a.m.b.a. er et lokalt varmeværk, som leverer fjernvarme til 187 andelshavere.
Værket er startet 1995-96 og fyrer med tør industriflis.