Nyheder

Pressemeddelelse 01.06. 2022
Til andelshavere og forbrugere i Bækmarksbro Varmeværk.

Bækmarksbro Varmeværk har årsopgørelse 30.06. 2022.
Flisprisen for 2021-22 var meget favorabel, men stigende flispriser slår nu igennem. Samtidig er vores favorable elprisaftale udløbet, og vi køber nu el til dagspris. Det betyder en prisstigning på 4 øre pr. KWh fra 45 øre til 49 øre.

Samtidig ændrer vi taksterne således, at fast bidrag retter sig efter m2 registreret i BBR. Det er derfor nødvendigt, at opgivelserne i BBR passer med de faktiske forhold i ejendommen. Alle boligejere bedes kontrollere dette.

Takstændringerne kan ses i følgende udregninger:
Standardhus 2021-22 (130 m2, forbrug 18,1 MWh, målerleje 1600 kr.): 14781,25 kr.
Standardhus 2022-23 (130 m2, forbrug 18,1 MWh, målerleje 1000 kr.): 15261,50 kr.
Stigning: 3,25 %

Omlægningen af takster kan give større eller mindre prisstigninger for den enkelte forbruger.
Forbrugerne kan også forvente reguleringer i incitamentstariffen, så det er en god ide at få efterset sit varmeanlæg for at få tilstrækkelig afkøling.

Prisstigningen for det kommende varmeår er forårsaget af stigende priser på el og træflis og i nogle tilfælde takstomlægningen.
Heldigvis er træflis stadig et billigt brændsel, så vi bliver ikke ramt så hårdt som nogle andre varmeværker.

Det endelige takstblad bliver meldt ud på hjemmesiden 01.07. 2022

Bestyrelsen
Bækmarksbro Varmeværk


Comments