Nyheder

September 2020

Generalforsamling 16.09. 2020
Se dagsordenen ved at klikke på filer nederst.
Se også under "Generalforsamling"

November 2018.
Brand.
Søndag d. 4. november opstod der brand i en kabelbakke over flisindføringen. Heldigvis fik Lars en alarm, da al elstyring kortsluttede. Ilden på brandstedet blev slukket, men havde desværre bredt sig til øverste tagkonstruktion. Her blev der brændt hul i taget. Strøm til oliefyr og fødepumper blev etableret, og kl. 9 var der varme i byen igen. Brandvæsen og skadesservice sluttede af søndag. I dagene herefter fulgte yderligere oprydning, besøg af taksator for bygning og taksator for  løsøre og el m.v.
Elektrikeren arbejdede på højtryk i 2 dage og torsdag kunne vi med assistance fra Klaus fra Justsen få startet SRO - anlægget og fliskedelen op igen.
Nu mangler blot den endelige taksering af skaden, idet skader på elektronikken først nu er begyndt at vise sig.

Fornyelse af røggasanlægget.
Etablering af nyt posefilter i uge 47 og 48. Mureren har støbt fundamentet, og opstillingen begynder mandag uge 47. Røggassen skal herefter føres ud gennem gavlen, til posefiltersiloen, til røgsugeren inde og derefter til skorstenen.
Mere om dette senere.

Følg også med på vores facebookside: Bækmarksbro Varmeværk

Ċ
Hans Otto Rasumssen,
1. sep. 2020 02.21
Comments