Välkommen till Bäckvalls Åkeri

Bäckvalls Åkeri startades 1958 av Arne Bäckvall. Några år senare anslöt sig även brodern John i företaget.
Åkeriet drivs numera av Arnes son Niklas Bäckvall och som nu har ett antal anställda till sin hjälp.

För att under många år huvudsakligen sysslat med grus och bergtransporter, har även virkes, asfalt- och betongtransporter blivit en del av företagets uppdrag. 
 
Ett par av åkeriets bilar - Scania R450 betongbil och Scania R650 virkesbil 

Åkeriet har en för året ny Scania R650 som kommer att gå som virkesbil på vintern och asfaltbil på sommaren. En Scania R650 går kontinuerligt som virkesbil. En Scania R560 samt en R580 ”flexar” mellan virke, grus, asfalt och betong beroende på behov. Och en Scania R450 går kontinuerligt som betongbil.
I verksamheten finns även två Volvo L120 hjullastare för gruslastningsuppdrag. 

Åkeriet har sedan några år haft förtroendet att sköta transporterna av grus och bergkrossprodukter för Ballast: s (NCC: s dotterbolag) tillverkning av asfalt och betong vid anläggningarna i Östersund. (Uppdraget har Bäckvalls Åkeri tillsammans med 
Offerdals Gräv & Transport AB).
Från 2018 har vi även fått förtroendet att inte bara leverera ballastmaterial in till 
Betongindusti utan också leverera färdiga betongprodukter ut till kund.

 
Vi ser framtiden an och hoppas kunna hjälpa våra kunder med transporter även i framtiden.

Året är 1958 och Arne poserar med sin nyinköpta Scania Regent

Följ oss gärna på Facebook

Uppdaterad 2019-11 
Underordnade sidor (1): Kontakta oss