ข้อมูลพื้นฐาน ๙ ประการ และมีการพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต บุคลากรทุกฝ่ายในวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสารสนเทศ
 

วิดีโอ YouTube


ประกาศล่าสุด

  • กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง (4 มิถุนายน 2560)
        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงขึ้น  ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้ชื่อว่าครอบครัวสุขสันต์ โดยมี ดร.ภารดา วงสมบัติ และ ดร.มงคล เฟื่องขจร เป็นผู้รับดำเนินการในครั้งนี้
  • การอบรมผู้ดูแล Google Apps for Education เมื่อวันที่ 30 กันยยน 2557 ที่ผ่านมาได้ร่วมเข้ารับการอบรมผู้ดูแลระบบของโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับการอบรมการใช้งานในส่วนของผู้ดูแลGoogle Apps for Education ...
    ส่ง 4 มิ.ย. 2560 19:54 โดย Sudvera Chinjarassri
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »