תנך

התנ"ך הוא הבסיס לכל ההוויה היהודית ותרבותה. הלשון העברית שאותה אנחנו דוברים מתבססת בעיקר על התנ"ך גם הספרות, החוק והמוסר יסודם בספר הספרים.על כן נקבעה הנחת היסוד שמרכז הכובד בהוראת התנ"ך ובלמידתו הוא הקריאה בטקסט המקראי.
חשוב לקרא בקול רם, במדויק, תוך שימת לב לאינטונציה הנכונה.
שימוש בניבים, פיתגמים וביטויים מקראיים הוא אחד הקודים של התרבות הישראלית, הרגל של שימוש בהם יאפשר לתלמידים לזכור את הסיפורים, להתייחס לערכים ולדון ברעיונות העולים מהם. 

Comments