מגוון המינים בטבע

"בשעה שברא הקב"ה את האדם נטלו...ואמר לו: ראה כמה מעשי נאין ומשבחים הם.... תן דעתך שלא תקלקל ותחריב עולמי, שאם תקלקל אין מי שיתקן אחריך" (קהלת רבה ז‘, י"ג) 


מגוון המינים בטבע

 הסביבה היא כל מה שסובב אותנו: בעלי חיים, צמחים, מבנים, מקווי מים. סביבת החיים הטבעית של בעלי החיים היא המקום שבו הם חיים ובו הם מוצאים את כל הנחוץ להם: 
מזון, מים, מחסה, טמפרטורה מתאימה ועוד .
כל הגורמים החיים והדוממים הנמצאים בסביבה נקראים מרכיבי סביבה
                                                                                                   
 
 
מה מאפיין את עולמם של בעלי החיים?
 
איך עושים סדר בשפע המינים בעולם זה?
 

 
 החברה להגנת הטבע - שומרים על המגוון הביולוגי
 אתר גלים - צער בעלי חיים