หน้าแรก

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้
https://sites.google.com/a/aya1.go.th/km-aya1/

                                              CEO/CKO

                                      นายอารักษ์  พัฒนถาวร
                             ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1                                                        

 เว็บไซต์แมงมุม ของสำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุะยา เขต 1 จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมคลังความรู้ ของบุคลากรในสังกัด และโรงเรียน จำนวน 188 โรงเรียน  เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน ร่วมกันเรียนรู้ เป็นเครือข่ายที่มีสายสัมพันธ์อันเกิดจากมิตรภาพที่ร่วมกันสาน และถักทอ โยงใยเหนียวแน่น ดุจดังใยแมงมุม ด้วยมุ่งหวังที่จะร่วมกันพัฒนา สรรค์สร้าง "เด็กไทย" ให้เป็นคนดีของสังคม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะพัฒนาสังคมไทยให้เติบโต โดดเด่น เป็นที่ยอมรับในระดับโลก


                                                                                                                    


Comments