กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

                                                    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี  ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี อยุธยา 13000 
โทร. 0-3570-4804 , 0-3532-9481-4 โทรสาร 0-3570-4802หน้าเว็บย่อย (1): ข่าวสารและกิจกรรม