2012 YENİ TEŞVİK YASASI- Erzincan İçin Teşvikler

14 Nis 2012 11:05 tarihinde Avrupa Birliği Proje Danışmanlık Hizmetleri ‎(INFO)‎ tarafından yayınlandı   [ 21 Eki 2012 13:43 güncellendi ]

Yeni Teşvik yasasında,
Bölgesel Teşvik, Genel Teşvik, Büyük Ölçekli ve Stratejik Yatırımlarda Uygulanacak Bölgesel ve Genel Destekler
 

Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi – Destekler


teşvik bölgeleri 2012

Sigorta primi işveren hissesi desteği

Yeni sistemde bölgelere sağlanacak sigorta primi işveren hissesi desteği ise
2-10 yıl arasında değişecek. Buna göre,


sigorta-primi-isveren-hissesi-destegi

*** Çıkacak karar ve tebliğe göre değişebilecektir. 

Yeni sistemde, tersanelerin gemi inşa yatırımları kapsamında istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, devlet tarafından karşılanacak.

Vergi indirimi Uygulaması


Bölgesel teşvik uygulamaları ve büyük ölçekli yatırımların teşviki ana başlıkları altında sağlanacak vergi indirimi desteği bölgelere göre farklılık gösterecek.

Yeni sistemde bölgelere yapılacak yatırımlara uygulanacak vergi indirim oranları da yüzde 10′dan başlayıp yüzde 60′a kadar çıkacak.

Vergi indirimi desteği, münhasıran teşvik belgesine konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte, 2, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar için, yatırıma katkı oranının belirli yüzdesine ulaşıncaya kadar yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlara da uygulanabilecek.

6. bölgede yatırım yapacak firmalar yatırımın yüzde 50′sine, OSB içinse yüzde 55′ine tutar kadar vergi ödeme yükümlülüğünden muaf tutulacaklar.

Yeni teşvik paketi, Yeni teşvik paketi 2012, Yeni teşvik paketinde ki

Faiz Desteği Uygulaması


yeni teşvik paketi faiz desteği uygulaması

Bölgelere yapılacak yatırımlar için verilecek faiz desteği oranı TL cinsi kredilerde 3-7 puan arasında, döviz cinsi kredilerde ise 1 ya da 2 puan olarak uygulanacak. Destek tutarlarının azami tutarları ise bölgelere göre, 500 bin lira ile 900 bin lira arasında olacak. Stratejik yatırımlarda Yatırım kredileri için 50 milyon liraya ulaşan faiz desteği uygulaması öngörülmektedir.

Hazineden arazi kiralama, hazineden Yer Tahsisi 

Bölgelere yapılacak yatırımlar için, Bölgesel Teşvik, Büyük Ölçekli Yatırımlarda ve Stratejik Yatırımlarda Hazine tarafından Yer Tahsisi yapılacaktır.

KDV İadesi

Stratejik yatırımlarda, asgari 500 milyon tutarındaki yatırımlar için bina ve inşaatta KDV istisnası uygulaması olacaktır.

Gelir Vergisi Stopaj Desteği

Sadece VI ncı Bölgedeki yatırımlar için 10 Yıl uygulanacaktır.

***   Bölgesel ve Sektörel Desteklerde ilave olarak, Genel Teşvik Sistemindeki

KDV Ve Gümrük Muafiyeti istinası da olacaktır.

Genel Teşvik Sistemi – Destekler

KDV İstisnası
Tüm Bölgelerde ve tüm sektörlerdeki Genel ve Bölgesel Teşvik Belgeli Yatırımlar için Makine Ekipman alımında KDV İstisnası uygulanacaktır.

Gümrük Muafiyeti

Tüm Bölgelerde ve tüm sektörlerdeki Genel ve Bölgesel Teşvik Belgeli Yatırımlar için Makine Ekipman alımında Gümrük Muafiyeti uygulanacaktır.

Diğer Bölge ve Yatırım Konuları ile Destekler

Stratejik yatırımlara verilecek teşvikler
Teşvik uygulamasında en kapsamlı destek ise stratejik yatırımlara verilecek.
Stratejik yatırımlar, KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve yatırım yeri tahsisi desteklerinin yanı sıra, faiz desteği ve KDV iadesi gibi teşviklerden de yararlanacak.

Stratejik yatırımlar, Yeni Teşvik Sitemi ile 6 bölgeye ayrılan Türkiye’de, bölge ayrımı yapılmaksızın bazı teşviklerden yararlanabilecek.

Bu teşvikler, Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, bina inşaat harcamalarına KDV iadesi ve sadece 6. bölgedeki yatırımlar için 10 yıl süreyle uygulanmak üzere Gelir Vergisi stopajı desteğinden oluşuyor.

Bazı yatırımlar, 5. bölgeye sağlanan desteklerden yararlanacak- 

Yeni Teşvik Sistemi ile bazı yatırım konularına, 5. bölgede olmasalar dahi bu bölgeye sağlanan desteklerden yararlanma olanağı sunulmuştur.
Bu yatırım konuları:
“Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli, tasarım gibi yatırımlar, belirli büyüklükte ve özellikte belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları, denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, madencilik yatırımları, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları.”

OSB’lerde yapılacak yatırımlar,


vergi indirimi uygulaması (OSB)


Yeni sisteme göre, OSB’lerde yapılacak yatırımlar, aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet gösterilen yatırım konusuna dikey veya yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar, yatırımın bulunduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan destek unsurları ile desteklenecek.

 

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 – İLLER


 

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

 

UYGULAMALAR

 

·         15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

 

1-      Genel Teşvik Uygulamaları

2-      Bölgesel Teşvik Uygulamaları

3-      Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

4-      Stratejik Yatırımların Teşviki

 

·         Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Destek Unsurları

Genel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

KDV İstisnası

x

x

x

x

Gümrük Vergisi Muafiyeti

x

x

x

x

Vergi İndirimi

 

x

x

x

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 

x

x

x

Gelir Vergisi Stopajı Desteği*

x

x

x

x

Sigorta Primi  Desteği*

 

x

x

x

Faiz Desteği **

 

x

 

x

Yatırım Yeri Tahsisi

 

x

x

x

KDV İadesi***

 

 

 

x

* Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır

** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

*** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.

 ·         Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:

 

 

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana 

Balıkesir

Afyonkarahisar 

Adıyaman

Ağrı  

Antalya

Aydın 

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa 

Bolu  

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum 

Erzurum

Bitlis

İzmir 

Edirne

Karaman

Düzce 

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla 

Kayseri

Mersin  

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır 

 

Kırklareli

Samsun

Hatay 

Kilis 

Kars  

 

Konya 

Trabzon

Kastamonu

Niğde 

Mardin

 

Sakarya

Uşak  

Kırıkkale

Ordu  

Muş   

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt 

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop 

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat 

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Van   

 

 

 

Rize  

Yozgat

 

 

 

 

Sivas 

 

 

8 İL

13 İL

12 İL

17 İL

16 İL

15 İL

 

·         Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

Ø  Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,

o   1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL

o   3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.

Ø  Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

 

Ø  Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’den başlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.

Ø  Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.

 

DESTEK UNSURLARI

 

Katma Değer Vergisi İstisnası:

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 

Vergi İndirimi:

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

 

Sigorta Primi Desteği:

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.  

 

Faiz Desteği:

Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine  kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

 

Yatırım Yeri Tahsisi:

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

 

Katma Değer Vergisi İadesi:

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

 

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

 

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. 

 

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

 

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

Destek Unsurları

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB Dışı

15

20

25

30

40

50

OSB İçi

20

25

30

40

50

55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

OSB Dışı

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB İçi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

YOK

YOK

3 Puan

4 Puan

5 Puan

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

1 Puan

1 Puan

2 Puan

2 Puan

Sigorta Primi Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

 

·         Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir:

o Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları,

o Madencilik yatırımları,

o Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,

o 20 Milyon Türk lirası üzeri belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları,

o Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar),

o Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları,

o Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.

o Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar,

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

 

Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

 

Sıra No

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarları

(Milyon TL)

1

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1000

2

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200

3

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

200

4

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları

 

4-a

Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

200

4-b

Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

50

5

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

50

6

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

7

Elektronik Sanayi Yatırımları

8

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

9

İlaç Üretimi Yatırımları

10

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

11

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

12

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar:
Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

 

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

Destek Unsurları

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası 

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti 

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB Dışı

25

30

35

40

50

60

OSB İçi

30

35

40

50

60

65

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

OSB Dışı

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB İçi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Sigorta Primi Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

 

·         Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge destekleri sağlanacak yatırımlar şöyledir:

 

o OSB’lerde yapılacak yatırımlar,

o Aynı konuda faaliyet gösteren firmaların sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon yatırımları,

 

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

 

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir.

o Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması,

o Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,

o Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmayacaktır),

o Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olması (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır)

 

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

Destek Unsurları

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

50

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

5 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

Sigorta Primi Desteği

10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin)

KDV İadesi

VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için)

 

Comments