Müşterilerimiz İçin

Bir çok girişimci, finans destekleri ile farklı alanlarda iş kurmak ve istihdam yaratmak istemesine rağmen, bu kaynaklara nasıl ulaşabileceğini bilmemektedir. Birçok uluslararası kurum ve organizasyon ise yüksek bedelli fonlar sağlamış olmasına rağmen bu fonlara yatırımcıların başvurmamasından şikayet etmektedir. Bunun sebeplerinden biri de uluslararası fonlara ait duyuruların genellikle İngilizce olmasıdır.Ayrıca bu fonlara başvuru için gerekli proje formları hazırlanması ve uygulanış metodolojisi olarak kendine özgün bir yapıya sahiptir. Bunu karmaşık bulan birçok girişimci bu fırsatları bu nedenlerle kaçırabilmektedir. Diğer yandan bu duyuruların, sektör bazında tespit edilmesi, girişimci için uygunluğu bakımından doğru değerlendirilmesi ve bu doğrultuda başvuruların yapılması önemlidir.


Her proje her girişimci için uygun olmayabilir. Geçmişteki tecrübeleri, işe yatkınlığı, kurum kültürü, mali yapısı ve personel yetkinliği önemli etkenlerdir ve bu etkenler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Birçok şirket doğru pozisyona doğru personelin temini noktasında sıkıntı yaşayabilmektedir. Bu noktada personelin temini ve eğitimi de ofisimizin yapmış olduğu hizmet kapsamında yer alır.


Projelerin hayata geçirilmesi ve hedeflenen sonuca ulaşılması, doğru yöneticiler ve doğru çalışanların uyumlu birlikteliği ile gerçekleşmektedir. Bu noktada Ofisimizin desteği üst düzeydedir. Projenin ilk aşamasından kuruluşuna, işletilmesine ve öngörülen tarihe kadar istikrarlı bir biçimde yönetilmesine yönelik desteğimiz yatırımcılar için cesaret verici bir unsurdur.

Yeni Müşteriler İçin Rehber

Avrupa Proje Danışmanlık, yeni müşterilerine süreçler hakkında en doğru bilgiyi vermeyi amaçlar. Fonlardan aktarılacak bütçenin açılabilmesi için projelerin doğru ve standartlara uygun bir biçimde hazırlanması gerekir. 

Maalesef birçok proje uygun standartlarda ve doğru format da hazırlanmadığı için kabul alamamaktadır. Diğer yandan girişimcilerin en doğru fizibiliteye sahip olmaları, gelecekte karşılaşacakları işin teknik ve uygulamadaki zorluklarını bilmeleri açısından önemlidir.

Ofisimiz uyguladığı birçok proje doğrultusunda bu bilgi ve deneyimlerini girişimcilere ve yatırımcılara en doğru biçimde aktarmaktadır.

Ön fizibilite çalışmaları tarafımızdan gerçekleştirilip girişimcilere sunulur. Projeksiyonu doğru belirledikten sonra projenin yazımı ve kabule gönderimi gerçekleştirilir. 

Kabul alan Projenin uygulama aşamasında eğer girişimcilerin ve ya yatırımcıların profesyonel kadroları yok ise, bu kadroların oluşturulması veya belirli bir süre işin oturması sürecine kadar yönetim ve operasyon desteği de verilebilir. 

Fonların ödemesi – Projelerin zamanında, doğru ve başarılı biçimde uygulanmasını takiben, yüklenicilere MFİB tarafından ödemeleri yapılır. Bu ödemeler ancak yüklenicilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve AB satınalma kurallarına uymaları koşuluyla yapılır.

Türkiye’de AB fonlarının kullanılmasının sorumluluğu Türk Hükümeti’nin elindedir. Bununla beraber Avrupa Komisyonu tüm ihale sürecinde AB prosedürlerinin izlenmesini sağlar. Bu nedenle Ankara’da bulunan Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Avrupa Komisyonu’nu temsilen, her projenin ihale ve sözleşme aşamasında önceden onay verir. 

Türkiye AB fonlarının uygulamasında, AB kural ve prosedürlerine göre sağlam finansman yönetim tecrübesine sahip olduğunda “önceden onay” mekanizması “sonradan kontrol” mekanizması ile değişecektir. Bu Avrupa Komisyonu’nun tüm sorumluluğu Türk Kurumlarına bırakacağı ve sadece fonlar yüklenicilere aktarıldıktan sonra ve/veya projeler uygulandıktan sonra rastgele kontroller yapacağı anlamına gelmektedir.