Delen van documenten

Let op: Xythos is een systeem waarmee u met iedereen kunt delen (het recht "Public"). Dit brengt ook risico's met zich mee. U kunt in de "waan van de dag" zaken open zetten die niet geschikt zijn om te delen met de buitenwereld. Het is daarom belangrijk dat u regelmatig controleert welke documenten u gedeeld heeft met externen, en dat u hier goed beheer op pleegt.