I Autodele-Syd respekterer vi lovgivning og ønske om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er bevidste
om vores pligt til beskyttelse og forsvarlig behandling af persondata. Vi beskytter persondata ved hjælp af tekniske og
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at behandling af persondata sker i henhold til lovgivning mv.

Behandling af persondata

Ved oprettelse af en kundekonto hos Autodele-Syd's samarbejdspartnere behandler og opbevarer vi navn, adresse,
telefonnummer, CVR-nummer, kundenummer og mailadresse. Oplysningerne anvendes i forbindelse med salg, betaling og levering af varer.
Vi bruger kun persondata til markedsføring, hvis vi har modtaget samtykke, med mindre lovgivningen tillader os at
kontakte dig uden først at have indhentet samtykke. Du har altid mulighed for at angive, at du ikke ønsker at modtagemarkedsføring.
Personoplysninger indsamlet i forbindelse med fx konkurrencer anonymiseres eller slettes, når der ikke
længere er behov for at behandle oplysningerne.

Vi indsamler og registrerer persondata på alle medarbejdere i forbindelse med ansættelse med henblik på fx
lønudbetaling, pension, uddannelse mv. Data opbevares og slettes i henhold til lovgivning og ansættelsesretslig praksis
og kun så længe, det er nødvendigt. Persondata vedrørende medarbejdere registreres i de centrale HR- og
lønsystemer.
Der foretages ingen registrering af følsomme personoplysninger.

Persondata vedrørende fx kunder og medarbejdere behandles i henhold til Databeskyttelsesforordningen samt
supplerende lovgivning og branchestandarder fx Bogføringsloven, Inkassoloven og almindelige salgs- og
leveringsbetingelser.

Indsigt og sletning mv

Du har ret til indsigt i og sletning af de persondata, vi har indsamlet om dig samt ret til indsigelse mod vores behandling
og til at få korrigeret dine oplysninger, hvis de ikke skulle være korrekte, dog med visse lovbestemte undtagelser.

Henvendelse vedrørende vores behandling af persondata bedes rettet til flemming@autodele-syd.dk
Du skal oplyse dit navn, adresse og CPR- eller CVR nummer samt angive hvilke oplysninger, du ønsker indsigt i.
Henvendelser vil normalt blive besvaret senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning. I særlige tilfælde,
hvor anmodningen er kompliceret, kan svartiden være op til tre måneder. Skulle det være tilfældet, vil du få besked om
forlænget svartid.

Ved grundløse eller overdrevene og gentagne anmodninger vil vi opkræve et gebyr, der vil modsvare vores omkostninger
ved at besvare din henvendelse. Gebyret skal indbetales samtidig med indsendelse af anmodningen.I modsat
fald vil anmodningen ikke blive besvaret.

Vi forbeholder os ret til at ændre vores persondatapolitik i tilfælde af ændringer i fx lovgivning