<( WHO WAS WRONG ? )>

                       ဇာတာ မလိုေသာ ပညာရွင္ မ်ား ( ၁ )


  ယခု တေလာ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ မ်ားတြင္ လ ႏွင့္ ေသာၾကာ ျဂိုလ္ ပူးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္သည္  ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဝဖန္ ေရးသား ခ်က္မ်ားကို ေတြ့ရ ပါသည္ ။
ပညာရွင္ ႏွစ္ေယာက္ ၏  လ ႏွင့္ ေသာၾကာ ျဂိုလ္ ပူး / ေဖာက္ ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ ျဖစ္နိုင္သည္မ်ားကို အသံလႊင့္ဌာန မ်ား၏ အေမး အေျဖ အစီအစဥ္ တြင္
 ၾကားသိ လိုက္ရပါသည္ ။ ဤ အစီအစဥ္ ကို စာမ်က္ႏွာ မ်ားမွ တ ဆင့္ ျပန္လည္ ေရးသား ေဖာ္ျပသည္ကိုလည္း ေတြ့ရပါ သည္ ။ ၄င္း ပညာရွင္ မ်ား ကိုယ္ တိုင္
ေရးသား ထားျခင္း မဟုတ္ပါ ။ အသံလႊင့္ ရာတြင္ သတိျပူ မိသည္မွာ ျဖစ္နိုင္သည္  ႏွင့္ နိမိတ္ ဆိုေသာ စကား ျဖစ္ပါသည္ ။
    ႏွစ္ၾကိမ္စီ ျပန္လည္ အသံလႊင့္ သည္ကိုလည္း နားေထာင္မိပါသည္ ။

   ဤသည္ကို ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ မွ ေဝဖန္ ရာ တြင္ အယူအဆ လြဲမွား နိုင္ သည့္ အခ်က္ မ်ား ပါဝင္ ေန သကဲ့ သို႕ ေလ့လာသူ လူငယ္ အခ်ို႕ က အင္တာနက္
စာမ်က္ႏွာ မ်ားတြင္ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေန ၍ ေနာက္လူ မ်ား ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ေသာ အခ်က္အလက္ အခ်ို႕ ကို တင္ျပ လိုပါသည္ ။ အထင္အျမင္ မမွား ေစလိုပါ ။

     ေရွးဦးစြာ ေလ့လာ ၾကုံေတြ့ ခဲ့ရ ေသာ အေၾကာင္း အရာ အခ်ို႕ကို ဦးစြာ တင္ျပလိုပါသည္ ။
 ၁၉၆၈ တြင္ဒန္းစီးေမာင္ႏွမ ရုပ္ျပ သမိုင္း စာဒာုပ္ ဖတ္ျပီးခ်ိန္မွစ၍ တန္ခိုး ရွင္ မ်ားအေၾကာင္း ကို သိျခင္လာပါသည္ ။
ထို႕ေနာက္ စိတ္တန္ခိုး ေလ့က်င့္ ခန္း စာအုပ္ မ်ား ဝယ္ယူ /ငွားရမ္း ဖတ္ရွု ေလ့လာပါသည္ ။
ဆက္လက္၍ ဆရာၾကီး ကိုင္ရို ၏ လကၡဏာ စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ တြက္ရာတြင္ လြယ္ကူသည္ ဟု ယူဆ ေသာ မဟာဘုတ္ ေဗဒင္ တို႕ကို ေလ့လာ ခဲ့ပါသည္ ။
ထိုမွ တဖန္ ရာေက်ာ္ဆရာေတာ္ ၊ ဘိုးဘိုးေအာင္ ၊ ဘိုးမင္းေခါင္ တို႕၏ က်င့္စဥ္မ်ား ကိုလဲ ေလ့လာခဲ့ပါသည္ ။
      ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းအဖြဲ့ ႏွင့္ ပုပၸါးေတာင္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္တြင္ ေတာင္ က လပ္ ေပၚ ရွိအေဆာင္တစ္ခု ၌ သိက်ြမ္း ရင္းႏွီး ျခင္း မရွိေသာ ေခ်ာက္ျမို႕ ရန္ကုန္ျမို႕
 ပုသိမ္ ျမို႕ မွ ဦးပဇၨင္း 3 ပါး ေရႊရင္ေက်ာ္ဂိုဏ္းဝင္ 2 ဦး ဣစာသယ  ဂိုဏ္းဝင္ တစ္ဦး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲဆုံေတြ့ၾကျပီးက်ြန္ေတာ္ ဝယ္ခဲ့ေသာ 125 လုံးပါ ဂမုန္းေပါင္း စိတ္ပုတီးကို အေၾကာင္းျပု၍သိဒိၵတင္ေပးၾကပါသည္ ။ ထိုသို႕ သိဒိၵ တင္ရင္း သစၥာ ျပု ၾက ရာ မွ ထူးဆန္းေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကို ေတြ့ခဲ့ရပါသည္ ။

        ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ တြင္ မႏၲေလး ျမို႕ ေရႊက်ီးျမင္ ဘုရား ဝင္းအတြင္း ရွိ တန္ေဆာင္းတစ္ခု၌ ဆရာ ရန္ေျပ ခ်မ္းေအး ထံ တြင္ ပထမဦးဆုံး အၾကိမ္ေဗဒင္ ေမးခဲ့ဖူး ပါ သည္ ။
 ေက်ာက္သင္ဘုန္း ေပၚတြင္ ေက်ာက္တံ ျဖင့္တြက္ခ်က္ေဟာေပးပါသည္ ။ နကၡတၲနည္းစနစ္ ကိုစတင္ၾကုံေတြ့ ခဲ့ရပါသည္ ။ ဆရာတြက္ေပးေသာ ဇာတာ ႏွင့္ ကြြန္ျပူတာ ဇာတာ အနည္းငယ္ ကြာျခား ေသာ္လည္း ဘဝတသက္တာအေဟာမွာ ယေန့တိုင္မွန္ေနဆဲပါ ။
ေနာက္ ပိုင္း တြင္ ဆရာမ ေဒၚျမင့္ျမင့္ဝင္း ထံမွတဆင့္ ကြြန္ျပူတာ ဇာတာႏွင့္ ပတ္သက္၍ စတင္ သိရွိ ေလ့လာခြင့္ ရခဲ့ ပါသည္ ။
    ေမြးဖြားခ်ိန္ႏွင့္ ဇာတိ အေသအခ်ာ သိလွ်င္ နကၡတၲနည္းစနစ္ ျဖင့္ ေဟာေျပာ သူ၏ ကြၽမ္းက်င္မွု ေပၚမွူတည္ ၍ေမြးဖြားခ်ိန္ မွ ေသဆုံးခ်ိန္အထိတိုင္ေအာင္တြက္ခ်က္ ေဟာေပးနိုင္ ေၾကာင္း ယုံၾကည္လာသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ လကၡဏာ ႏွင့္ မဟာဘုတ္ ပညာရပ္အေပၚ အထင္အျမင္ မွားခဲ့ပါသည္ ။
 နကၡတၲ နည္း စနစ္ သာလွ်င္ ပိုမို တိက် ေသခ်ာစြာ တြက္ယူနိုင္သည္ ဟု ယုံၾကည္ ခဲ့ပါသည္ ။ ထိုအခ်ိန္က စာေစာင္ မ်ားတြင္ မဟာဘုတ္ မဟုတ္ပါ ဆိုသည့္ အေၾကာင္း ကို အျပန္အလွန္ ေရးသားၾကသည္ကို ဖတ္ရွုခဲ့ရပါသည္ ။ လကၡဏာ သည္ လည္း အသက္ အရြယ္ လိုက္၍ ေျပာင္းလဲ နိုင္၍ မတိက် ဟု ဆိုသူမ်ားလဲ ရွိခဲ့ပါသည္ ။

   ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တြင္ထင္ရွားေသာ ပုဂိၢဳလ္ တစ္ ဦးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကိုးကြယ္ေသာ ဆရာေတာ္ ကိုေမး ၾကည့္ရာ ေခၚတြင္ေသာအမည္ကိုအေၾကာင္း ျပု၍ မွတ္ခ်က္ ေပးခဲ့သည္မွာ ယေန့တိုင္ မွန္ေနဆဲပါ ။ ဘာမွ်တြက္ခ်က္ရန္ မလို တခဏ အတြင္း မွတ္ခ်က္ေပးလိုက္နိုင္ပါသည္ ။
၁၉၉၂  ခုႏွစ္ တြင္ ရန္ကုန္ျမို႕ မွ ပုဂံျမို႕သို႕ အစီအစဥ္ မရွိ   မည္သူ႕ကိုမွ် အသိ မေပး ဘဲ ရုတ္တရက္ ထြက္ခြာ ခဲ့ျပီး တန္႕ၾကည့္ေတာင္ေပၚတြင္ ကိုရင္ ဝတ္ လိုက္ပါ သည္ ။ ၅ ရက္  အၾကာတြင္ လူ ထြက္ ျပီး ပုဂံ ဘုရားဖူး သြားရင္း သဗိၸညု ဆရာေတာ္ ကိုဝင္ ဖူးရာ ဆရာေတာ္ မွ က်ြန္ေတာ္ ၏ ဦးေခါင္း ကိုၾကည့္ျပီး ဘာေၾကာင့္ ဝတ္ တာလဲ ေမး ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတာ့ မရွိ ေၾကာင္း စိတ္ထဲ မွာ တေန ရာရာ ကိုသြားျပီး တခုခု လုပ္လိုက္ ျခင္ လို႕ပါဟု ျပန္ ေျဖရာ ဘဝေျပာင္း လိုက္တာ ေကာင္းသြားတယ္ မဟုတ္ရင္ ဒုကၡ
ေတြ့ျပီ ဟု မိန္႕ပါ သည္ ။ ဦးေခါင္း ကိုၾကည့္ျပီး ရုတ္တရက္ မွတ္ခ်က္ ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္ ။ ဆရာေတာ္ ႏွင့္ ရင္းနီး မွုလဲ မရွိ သကဲ့သို႕ တစုံတခုသြား ေမး သည္လဲ မဟုတ္ပါ ။
  ေနာက္ တေန့တြင္ က်ြန္းေခ်ာင္း ဓါတ္ေျမၾသဇာ စက္ရုံ မွ ကိုခင္စိုး လမ္းညြန္မွု ျဖင့္က်ြန္းေခ်ာင္း မွ ပခုကၡဴ သို႕ ၃ မိုင္ အကြာ ေညာင္လွ ေက်းရြာ ေနေမြးရာပါ မ်က္မျမင္ ဆရာ ေသာင္း ႏွင့္ ဆုံေတြ့ ခြင့္ ရလိုက္ ပါသည္ ။ အၾကားအျမင္ ရသည့္ ဆရာ ျဖစ္ျပီး လကၡဏာ ကိုပါ စမ္းသပ္ ေဟာနိုင္ ပါသည္ ။အမည္ ႏွင့္ ေမးခြန္း ေပၚ အာရုံျပု ေဟာေပးျခင္း ျဖစ္ျပီး တသက္တာ အတြက္ေဟာခဲ့သည္မွာ ယခုတိုင္မွန္ေနဆဲပါ ။ ေနာင္ ၉ ႏွစ္ အၾကာတြင္ ျဖစ္နိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခု ကို သတိေပးလိုက္သည့္အခ်က္သည္ အမွန္တကယ္ ၾကုံေတြ့ ခဲ့ရပါ သည္ ။

  ၂၀၀၇  ခုုႏွစ္ တြင္ ကံညံ့ ေနသည္ ဟု ထင္ျမင္ ေနေသာ မဟာယာန ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ ၏ လကၡဏာ ကို မိတၲဴ ကူးေစျပီး  ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစာၦမိ ကို အခ်ိန္ရ သေရြ ေသ ေသခ်ာခ်ာ အာရုံ ျပု ရြတ္ဆို ခိုင္းလိုက္ရာ 6 လ မတိုင္မီ ထီ ဆု လတ္ ေပါက္ျပီး  လကၡဏာ ကို ျပန္တိုက္ စစ္ေဆးရာ အနည္းငယ္ ေျပာင္း ေနသည္ ကို သက္ေသျပ ခဲ့ဘူးပါသည္ ။ဆက္ လက္ ေဖၚ ျပ ပါ မည္ ။
( ဦး စိုး )Question and Comments


Comments