< ေဆာ္ဒီ ေက်ာင္း သား တစ္ေယာက္ ၏ e-mail တစ္ေစာင္ >

 ( from the forward mail to me )

An Arab student sends an e-mail to his dad,


saying:

Dear Dad

Berlin  is  wonderful ,  people  are nice and I really like it here,

 but Dad,  I am a bit ashamed to arrive at my college with my pure-gold Ferrari 599GTB

when all my teachers and many fellow students travel by train.


Your son, Nasser
ေဖေဖ
ဘာလင္ ျမို႕ ဟာ ႏွစ္ သက္ ဖြယ္ ေကာင္း ပါ တယ္ ။  ျမို႕ သူျမို႕သား မ်ား ဟာ လဲ ခ်စ္ခင္ ေဖာ္ေရြ ၾက ပါ တယ္ ၊
ဒါေၾကာင့္ ဒီ မွာ ေနရ ဒါ ေပ်ာ္ ပါတယ္ ။
ဒါ ေပမဲ့ သား ရဲ့ ေရႊ အ စစ္ နဲ့ လုပ္ တဲ့ ဖာရာရီ 599GTB နဲ့ ေက်ာင္း တက္ ရ တာ နဲ နဲ ေတာ့ ရွက္ လာ တယ္ ေဖေဖ ရယ္ ။
သား တို႕ ေကာလိပ္ မွာ ဆရာ ေတြ နဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္း သူ အား လုံး လို လို က ရထား ကို ဘဲ သုံး ေန ၾက တယ္ ေဖေဖ ရယ္ ။

သားသား
နာ ဆာ

  The next day, Nasser gets a reply to his e-mail  from his dad:

  ေနာက္တ ေန့ မွာ သူ႕ ဖ ခင္ ထံ မွ e-mail တစ္ ေစာင္  ကို နာဆာ လက္ ခံ ရ ရွိ ပါ တယ္ ။


My dear loving son ,

Twenty million US Dollar has just been transferred to your account.

Please stop embarrassing us.

Go and get yourself a train too.

Love,
your Dad
 

ခ်စ္သား ေလး
ဘာမွ် အား မ ငယ္ နဲ့
သား သား ရဲ့  account. ထဲ ကို ေဒၚ လာ သန္း 20 လႊဲ ပို႕ လိုက္ တယ္ ။
သား သား ရ ထား တစ္ စီး ရ ေအာင္ စီ စဥ္ လိုက္ ပါ ။
ေဖေဖ( ု ko myo )
Comments