*ေသြးေဖာက္ အျမန္ကယ္ဆယ္ ကုသနည္း ၊
ရုတ္တရက္ေလျဖတ္ခံရေသာလူနာကို ေသြးေဖာက္ၿပီး အျမန္ကယ္ဆယ္ကုသနည္း


(၁)။ ။ ေလျဖတ္ေသာလူနာကို (မည္သည့္ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ) ျဖစ္ေသာေနရာမွ ေရႊ.ေျပာင္းသယ္္မျခင္း မျပဳရပါ။
ထိုသို့ ခ်က္ျခင္း ေရႊ.ေျပာင္း သယ္ေဆာင္ပါက ကားေဆာင့္ ျခင္း အစရွိေသာ လႈပ္ရွားျခင္း ဒဏ္မ်ားေၾကာင့္
ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာ ငယ္မ်ားကို လ်ွင္ျမန္စြာေပါက္ကြဲေစၿပီး လူနာ၏အေျခအေနကို ပိုဆိုးေစပါသည္။
ထို.ေၾကာင့္ ေရႊ.ေျပာင္းျခင္း မျပဳပါႏွင့္ ။

(၂)။ ။ လူနာ ကိုျဖစ္သည့္ေနရာတြင္ပင္ အသာထူမေပးၿပီး ျပန္လဲ မက်ေအာင္ အသာေမွးၿပီး ထိုင္ေစရပါမည္။
လူနာကိုယ္တိုင္မထိုင္ႏိုင္ပါက ေဘးမွတစ္ဦးက ထူမေပးထားပါ။ ၿပီးေနာက္ ပိုးသတ္ထားေသာ
ေဆးထိုးအပ္ (သို.) လက္အပ္ျဖင့္ လူနာ၏လက္ေခ်ာင္းဆယ္ေခ်ာင္းထိပ္ဖ်ားမ်ားကို (ပဲေစ့ခန္.) ေသြးတစ္စက္စီ
ထြက္လာေအာင္ ေဖာက္ေပးပါ။ ေဖာက္ရုံမ်ွျဖင့္ ေသြးမထြက္ပါက လက္ျဖင့္ညွစ္ထုတ္ေပးပါ။ ထိုသို. ေသြးထြက္ၿပီး
မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း လူနာျပန္လည္သတိရလာပါလိမ့္မည္။

(၃)။ ။လူနာပါးစပ္ရြဲ.သြားပါက လူနာ၏နားရြက္ႏွစ္ဖက္ကုိ နီလာသည္အထိလက္ျဖင့္ ပြတ္သပ္ေပးပါ။
နီလာပါက နားရြက္ေအာက္ပိုင္း (နားေပါက္ေဖာက္သည့္ေနရာ) ကို ပိုးသတ္ထားေသာအပ္ျဖင့္ တစ္ဖက္လ်ွင္
ႏွစ္ေပါက္စီေဖာက္ေပးပါ။ နားရြက္ႏွစ္ဖက္လံုးမွ (ပဲေစ့ခန္.) ေသြးႏွစ္စက္စီထြက္လာၿပီး မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ရြဲ.ေနေသာပါးစပ္ ျပန္တည့္သြားပါလိမ့္မည္။

(၄)။ ။ ထိုအေျခအေနေရာက္သည္အထိ ျပဳစုၿပီးမွ ေဆးရံု၊ ေဆးေပးခန္းသို. ေခၚသြားေစလိုပါသည္။
         ထိုအေျခအေနေရာက္ေအာင္ေစာင့္ၿပီးမွ ေဆးကုသခံေစပါက
        (၁)အေၾကာေသျခင္း    (၂)ကိုယ္တစ္ျခမ္းေသျခင္း(၃)ေျခလက္လႈပ္မရျခင္း
        (၄)စကားမပီသျခင္း   စသည္တို.လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။လက္ေတြ.ေပ်ာက္ကင္းသက္သာေစေသာနည္းျဖစ္ပါသည္။
ေလျဖတ္ျခင္းေ၀ဒနာမွကင္းေ၀းေစရန္အတြက္ ကုသိုလ္ျပဳ လိုက္ပါသည္။

တရုတ္ျပည္မွေပးပို.ေသာ တရုတ္ရိုးရာေဆးက်မ္းမွ တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္ဆိုထားပါသည္။


( THINN )
Comments