Principal

Principal 


Matricula aberta


Máis información:
carballo@aulamentor.es

Aula Mentor ofrece ensino virtual cun catálogo duns 160 cursos dirixidos a adultos maiores de 18 anos.


 As principais características dos cursos Mentor son: 

  •  Están pensados para estudar a un ritmo flexible e sen horarios fixos.
  •  Pódense realizar desde o propio domicilio.
  •  O período de matrícula está permanentemente aberto.
  •  Para a realización dos cursos non é imprescindible dispor dunha conexión a Internet xa que o centro educativo ofrece, en horario de tarde, a posibilidade de realizalo desde a aula.
  •  En xeral non se require ningunha titulación, aínda que nalgún caso sí son necesarios coñecementos previos.
  •  Coa avaliación positiva obtense un certificado oficial emitido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Xunta de Galicia.
 


 O programa Aula Mentor seleccionado como unha das 14 boas prácticas no Inventario da Unión Europea
Descargar documento completo: "Inventory of outreach strategies to enable people to go one step up"