Weblinks‎ > ‎

Onderwijs

Verwijzingen naar onderwijsgerelateerde links zoals onderwijsplatforms, websites met informatie of lesmateriaal.
20 items worden weergegeven
StatusEigenaarFunctieOntwerp (URL)
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
StatusEigenaarFunctieOntwerp (URL)
Maatschappijleer Radboud Universiteit Lesmateriaal, links, onderzoek, etc. Link 
Digischool maatschappijleer De Digitale School Materiaal voor leerlingen Link 
Leerkrachten maatschappijleer NVLM Voor leerkrachten maatschappijleer Link 
Maatschappijleer voor leerlingen Schooltv Dossiers voor leerlingen (bv. democratie, jeugdcultuur, etc.) Link 
Niet-confessionele zedenleer  Onbekend Leerplannen voor leerkrachten Link 
Sociale wetenschappen VVKSO  Uitwisselingsplatform voor leerkrachten, opgelet je moet een wachtwoord aanvragen via je school voor toegang  Link 
Departement onderwijs  Onderwijs Vlaanderen Voor leerlingen, studenten, cursisten en ouders Link 
Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs VVKSO Voor leerkrachten uit het Katholieke onderwijs Link 
Lerarenlink Lerarenlink Links voor leerkrachten Link 
Nascholing vzw Nascholing in het Katholiek Onderwijs Aanbod nascholing leerkrachten Link 
Klasse leraren Klasse Het onderwijsblad voor alle leraren, directies, CLB én studenten lerarenopleiding Link 
Gender in de klas Rosadoc Gender in het onderwijs Link 
KlasCement KlasCement Portaalsite voor en door leerkrachten Link 
GOK Vlaamse overheid Materialen om te werken rond gelijke onderwijskansen in het secundair onderwijs Link 
SOWO Vlaamse Olympiade Vereniging Organisatie SOWO is een initiatief van de Vlaamse Olympiade Vereniging Link 
Beeldenbank Schooltv Korte videoclips voor allerlei vakken Link 
TeacherTube Teachertube Videomateriaal voor lessen van allerhande vakken (Engelstalig) Link 
Kras DGOS Discussie- en rollenspel voor leerlingen over mondiale vraagstukken Link 
Onderwijskiezer Onderwijs Vlaanderen en partners Voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap.  Link 
Humane wetenschappen GO Uitgewerkte lessen, nuttige links, etc. Link 
20 items worden weergegeven