Weblinks‎ > ‎

Algemeen

Deze gevarieerde selectie van weblinks worden standaard gebruikt in de lessen sociale wetenschappen.
30 items worden weergegeven
StatusEigenaarFunctieOntwerp (URL)
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
Sorteren 
 
StatusEigenaarFunctieOntwerp (URL)
Ontwikkeling en gezondheid Gezondheid (Nederlandstalig) Doelstelling 2, ontwikkeling  Link 
Ontwikkeling en gezondheid  E-gezondheid (Nederlandstalig) Doelstelling 2, ontwikkeling  Link 
Groeicurven Biblio + Food (Nederlandstalig) Doelstelling 2, ontwikkeling Link 
Sociaal beleid Centrum voor sociaal beleid (Nederlandstelig) Doelstelling 5, maatschappelijke thema's  Link 
Politiek nieuws Politics.be (Nederlandstalig, Franstalig) Doelstelling 5, democratie, politiek Link 
Prison study BBC (Engelstalig) Doelstelling 4, psychologische gevolgen rollen, Stanford prison Link 
Signaallijst verontrustende opvoedingssituaties Vlaamse overheid (Nederlandstalig) Doelstelling 3, opvoeden Link 
Psychologie online Psychologie online (Nederlandstalig) Doelstelling 4, gedrag; internetsite voor alles wat met psychologie te maken heeft Link 
Samenlevingsopbouw Samenlevingsopbouw Vlaanderen (Nederlandstalig) Doelstelling 5, Samenlevingsopbouw Vlaanderen is het ondersteuningsinstituut voor de samenlevingsopbouw in Vlaanderen en Brussel Link 
Eerste hulp bij schulden VCS (Nederlandstalig) Doelstelling 5, maatschappelijke evolutie, informatie over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser Link 
Onderzoek naar groei, ontwikkeling en gezondheid Generation R (Nederlandstalig) Doelstelling 2, onderzoek naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 kinderen in Rotterdam, die kinderen vanaf de vroege zwangerschap tot hun jong volwassenheid gevolgd worden Link 
Ontwikkeling kind en ouders  Kind & Gezin (Nederlandstalig) Doelstelling 2 en doelstelling 3, ontwikkeling en opvoeden  Link 
Ontwikkeling kind, ouder, leerkracht Klasse (Nederlandstalig) Doelstelling 2 en doelstelling 3, ontwikkeling en pedagogisch handelen  Link 
Ontwikkeling kind en internet  Veilig online (Child Focus, Gezinsbond) (Nederlandstalig)  Doelstelling 2 en doelstelling 3, ontwikkeling, opvoeden, internet  Link 
Opvoeden  Gezinsbond (Nederlandstalig) Doelstelling 2 en doelstelling 3, opvoeden  Link 
Opvoedingswinkel Welzijnsregio Noord-Limburg (Nederlandstalig) Doelstelling 2 en doelstelling 3, De opvoedingswinkel geeft informatie over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren Link 
Groei mee Groeimee.be (Nederlandstalig) Doelstelling 2 en doelstelling 3, dossiers over opvoeding (zoals ADHD, autisme, echtscheiding, jeugdbeweging, koppigheidsfase, seksuele opvoeding, slechte vrienden, voorlezen, etc.) Link 
Welzijnswerk Weliswaar (Nederlandstalig) Doelstelling 3 en doelstelling 5, welzijnswerk, gezondheidssector  Link 
Kijk in je brein Universiteit Leiden (Nederlandstalig) Doelstelling 2 en doelstelling 4, ontwikkeling, cognitie, wetenschap Link 
De kracht van je stem Vlaamse overheid (Nederlandstalig) Doelstelling 5, politiek Link 
FOD economie, K.M.O., middenstand, statistiek Federale overheid (Nederlandstalig) Doelstelling 3, doelstelling 5, statistiek, gezin, huwelijk, echtscheiding, bevolking, levensomstandigheden, arbeid, economie Link 
Vormen Vormen (Nederlandstalig) Doelstelling 5, mensenrechten, kinderrechten Link 
Word echt rijk Bond zonder Naam (Nederlandstalig) Doelstelling 5, normen en waarden Link 
Zorgsector Anders vzw (Nederlandstalig) Doelstelling 6, gezondheidsprofessional: verzorgende, verpleegkundige, ergotherapeut, etc. Link 
Enquête maken Michael (Nederlandstalig) Doelstelling 1-6, enquête opstellen, onderzoek, gip, integrale opdrachten, io Link 
Jongerengids Vlaams Informatiepunt Jeugd (Nederlandstalig) Doelstelling 2, doelstelling 3, ontwikkeling, jongere, opvoeding  Link 
YouTube-kanaal social sciences Geert Stienissen (Nederlands- en Engelstalig) Doelstelling 1-5, sociale wetenschappen, video's Link 
Mediaopvoeding Mijn kind online (Nederlandstalig) Doelstelling 3, pedagogisch handelen, nieuwe media, facebook, games, opvoeden, kind, ouder Link 
The EQ toolbox Six Seconds EQ Network (Engelstalig) Bron voor projecten over emotionele intelligentie Link 
EU-Forum Europafonds van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en Centrum voor Mondiaal Onderwijs (Nederlandstalig) Doelstelling 5, Europa, democratie, overheidsinstellingen Link 
30 items worden weergegeven