Weblinks

Onder weblinks vallen verschillende subpagina's: 'Algemeen' omvat links die eveneens in de cursus staan en veelvuldig gebruikt worden, onder 'blogs' vallen vooral aan de psychologie gerelateerde persoonlijke websites die een bron van inspiratie voor de lessen (kunnen) zijn, 'hulpverlening' legt de link naar websites van organisaties die hulp bieden bij persoonlijke problematieken, onder 'media' vallen de voornaamste persorganen, ook 'NGO's' verklaart zichzelf als titel, de subpagina 'onderwijs' linkt naar talrijke websites voor leerkrachten (in spe), 'onderzoek' verwijst naar statistieken en onder 'tests' vallen talrijke psychologische tests, experimenten en quizzen die de leerlingen zelf kunnen doen.