Projecten‎ > ‎Projecten SW‎ > ‎

DS2 Voorlezen voor kleuters

Op de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar maken kinderen een ingrijpende ontwikkeling door op allerlei gebieden. De kleuter drukt

zich al vlotter uit, krijgt interesse in boekjes en spelletjes en ontwikkelt nieuwe cognitieve, motorische en sociale vaardigheden. Het is dan ook de ideale periode om op een speelse manier aan de slag te gaan met voorlees-, voel- en oefenboekjes.


Als opstap naar de voorleesweek organiseert 5 Sociale en technische wetenschappen voorleessessies met de kleuters van Bree, Beek, Gerdingen, Opitter en Vostert.

 

De leerlingen starten met onderzoek van de taalontwikkeling van de mens. Daarna bekijken ze de ontwikkeling van kleuters op dit vlak. Op basis van deze informatie werken ze een kleuterboekje uit, dat allerlei vormen kan aannemen.

 

Op basis van de theorie (taalontwikkeling), de uitwerking van het boekje en de observatie van de kleuters stellen de leerlingen een bundel samen.

 

In bijlage is de onderzoeksopdracht (versie 2010-2011 in word en powerpoint) te consulteren. Eveneens werd een handige observatiefiche toegevoegd. Via de eerste twee subpagina's zijn de resultaten te bekijken, nl. de voorleessessie in beeld op de kleuterscholen en de verwerkingsbundels van de leerlingen. Een derde subpagina biedt enkele handige links aan om het project verder uit te werken.


Deze opdracht is de examenopdracht van semester 1 voor 5STW in 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.