Lesideeën‎ > ‎

DS5 Verklaringsmodellen van armoede

Leerplandoelstelling

geeft voorbeelden van de wisselwerking tussen de verschillende deelsystemen in de samenleving (leerplannummer 36, p40)

 

Lesdoelstelling

De leerlingen onderzoeken de samenleving als een sociaal-maatschappelijk systeem (over meerdere lessen)

De leerlingen kunnen verschillende verklaringsmodellen van armoede toepassen (één à twee lessen)

 

Beginsituatie

Alle leerlingen zijn bekend met de problematiek van armoede uit verscheidene contexten (les godsdienst, media, afgevoerde IO op 4STW, …). In het leerplan van sociale wetenschappen kwam dit nog niet aan bod. Sommige leerlingen hebben mogelijke ervaringen met armoede op persoonlijk vlak of door hun omgeving. De leerlingen bekeken en bespraken in klassikaal verband de docu ‘Grensland’ waarbij ze per twee nota namen over één figuur in de documentaire. De leerlingen bespraken deze ervaringen via de cirkel(s) van armoede. Tijdens de laatste les van de voorgaande week kregen ze een presentatie van de OCMW-voorzitter van Bree over het sociaal huis en de rol van het OCMW bij armoedeproblematiek in de stad.  

  

Noot

Deductieve lesopbouw waarbij gestart wordt het uitleggen van de verklaringsmodellen, vervolgens volgt een toepassing, eens dit begrepen is krijgen de leerlingen een clip over armoede te zien (TV Klasse, 11’). Hierover reflecteren ze op basis van het model.

 

Motivatiefase  

Vraag aan leerlingen: armoede eigen schuld, dikke bult? (verwachting: antwoorden zullen genuanceerd zijn, de leerlingen kunnen teruggrijpen naar hun ervaringspagina, bladzijde 1 van dit cursusdeel waarbij ze opschreven hoe ze over armoede dachten voor en na de documentaire)

 

Informatieverwervingsfase

 

Doceren (eerder dan onderwijsleergesprek)

Keuze voor doceren (afwisselen werkvormen, want na de documentaire volgde een spreker en na dit puntje volgt een onderzoek).

Wel is er enige interactie.

Cursus blijft dicht.

Gebruik maken van model Vranken om te verklaren.

Via bordschema op twee assen.

Leerlingen vullen schuin gedrukte zelf in: “kan je een concreet voorbeeld geven van model x” (zie bordschema als bijlage).

Doel: De leerlingen formuleren voorbeelden bij de verklaringsmodellen van armoede.

 
Mogelijke vragen:

-Hanteer je louter verklaringsmodellen op microniveau dan bestaat de neiging om arme mensen op te delen in de categorieën “goede” en “slechte” armen.

-Bij het maatschappelijk schuldmodel is niet armoede het probleem maar wel de samenleving.

Doel: De leerlingen vatten de theoretische consequenties van de verklaringsmodellen van armoede door het beantwoorden van vragen. 

 

Informatieverwerkingsfase 1 

 

Duowerk

De leerlingen passen hun notities over de documentaire Grensland (beschrijven 1 karakter) toe op elk van de vier modellen.

De figuren worden geprojecteerd.

Het model staat op het bord en in de cursus.

Deze fase zal relatief snel verlopen omdat leerlingen reeds voorbeelden van de documentaire aanhaalden bij de theoretische bespreking.
Doel: De leerlingen kunnen de oorzaak van armoede kaderen binnen verschillende verklaringsmodellen

 

Informatieverwerkingsfase 2

 

Bekijken clip Klasse TV (11’)

(http://www.klasse.be/leraren/tvklasse.php?q=tvklasse/14796-Kansarmoede)

Zelfstandig toepassen van verklaringsmodellen op getuigenissen.

Doel: De leerlingen kunnen de denkwijze van verschillende personen overnemen door een concreet (voormalig) armoedegeval vanuit verschillende modellen te verklaren.

 

Slotfase

 Vooruitblik op volgende les.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Weergeven Downloaden
  34k v. 1 24 apr. 2011 23:47 Geert Stienissen