Lesideeën‎ > ‎

DS5 Van unitaire naar federale staat

Leerplandoelstelling

brengt in kaart hoe men als individu deel uitmaakt van de verschillende deelsystemen van de samenleving”, cfr. onder meer “als democratisch systeem” (leerplannummer 38, p40)

 

Lesdoelstellingen (over 2 lesuren)

De leerlingen kunnen de Belgische staatshervormingen kaderen in historisch perspectief.

De leerlingen kunnen de Belgische staatsstructuur beschrijven.

De leerlingen kunnen de gewesten en gemeenschappen situeren op een blinde kaart.

 

Beginsituatie

De leerlingen kregen enkele elementen van deze les mee in het vijfde en zesde jaar geschiedenis, vermits het een éénuursvak betreft moeten leerkrachten kiezen waaraan ze tijd besteden en niet alle elementen worden (even diepgaand) behandeld.

De afgelopen jaren kwam de politieke crisis vaak in het nieuws. Ik probeer de les altijd op te bouwen vanuit de actualiteit. Tijdens schooljaar 2009-2010 was het uitgangspunt Brussel-Halle-Vilvoorde en de federale verkiezingen. Tijdens schooljaar 2010-2011 is het de aanslepende regeringsonderhandelingen en de kloof Vlaanderen – Wallonië. Dit betekent niet dat de opstap veel kleiner wordt. Uit de gemiddelde STW-klas volgt slechts een beperkt aantal leerlingen het nieuws.

  

Motivatiefase  

Gebruik maken van actuele stelling i.v.m. politiek. Voor schooljaar 2010-2011: “Walen zijn lui!”. Dit naar aanleiding van onderzoek over beeldvorming door prof. Elchardus e.a.

 

Informatieverwervingsfase 1

Doceren (met ppt, zie bijlage)

-Situeren ontstaan België

-Uitleg Belgische economie tot 1940

-Uitleg Belgische economie vanaf jaren ‘60

-Aandacht voor breuklijn

-Economie is de eerste peiler, die we bespreken à later gewesten

  

Informatieverwerkingsfase 1 

Vraagstelling

-Leerlingen tegenstelling laten uitleggen

-Eventueel terugkoppelen van het “oude” Vlaanderen en het “jonge” Wallonië (deze les) naar intergenerationele solidariteit (les sociale zekerheid).

Doel: De leerlingen kunnen beschrijven het onstaan van België kort situeren.

Doel: De leerlingen kunnen de economische breuklijn in België tussen een sterk industrieel Wallonië tot 1940 en een sterke Vlaamse economie vanaf jaren ’60 onderscheiden en verwoorden.

 

Informatieverwervingsfase 2

Doceren (met ppt, zie bijlage)

-Situeren ontstaan België

-Aanhalen verfransing

-Overlopen Vlaamse beweging (geen kennis leerstof)

-Situeren eerste breuklijnen (koningskwestie, splitsing partijen)

-Taal is tweede peiler à gewesten

 

Informatieverwerkingsfase 2

Vraagstelling

Hervormen:

Wat zouden Vlamingen willen?

Wat zouden Franstaligen willen?

Doel: De leerlingen kunnen de oorzaak van de Waalse en Vlaamse vraag naar meer zelfstandigheid verwoorden.

 

Informatieverwervingsfase 3

Doceren (met ppt, zie bijlage)

-Vijf staatshervormingen uitleggen met nadruk op eerste en vierde staatshervorming (andere kort overlopen)

-Nadruk op cultuur (gemeenschap), economie (gewest)

 

Informatieverwerkingsfase 3

 

Vraagstelling

Wat was het kernpunt van elke staatshervorming?

Wanneer werd België officieel een federale staat?

Doel: De leerlingen kunnen het verloop van de staatshervormingen in eigen woorden reproduceren.

 

Informatieverwervingsfase 4

Doceren (met ppt, zie bijlage)

-Inzoomen op algemene structuur en bevoegdheden

-Inzoomen op territoriale afbakening gewesten en gemeenschappen

-Drie machten kort (verwijzen naar lessen geschiedenis)

-Rechterlijke macht (geen kennis, verwijzing naar lessen Nederlands en geschiedenis)

 

Informatieverwerkingsfase

Vraagstelling

Hoeveel gemeenschappen hebben we?

Hoeveel gewesten hebben we?

Situeer ze op een kaart?

Wat merken we op wat betreft de territoriale overeenkomsten? (Vlaanderen vs. Wallonië -> 1 Regering in Vlaanderen, 3 in Wallonië)

 

Slotfase 1

Afsluiten

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
Weergeven Downloaden
  438k v. 1 3 mei 2011 22:50 Geert Stienissen