Lesideeën‎ > ‎

DS4 Het Lucifereffect

Leerplandoelstelling

verduidelijkt aan de hand van voorbeelden hoe gedrag wordt geleerd en gebruikt daarbij begrippen correct” (leerplannummer 25, p38)

 

Lesdoelstelling

De leerlingen kunnen de gedragsbeïnvloedende factoren op “kwaad” gedrag bespreken.

 

Beginsituatie

Gedrag: Dit hoofdstuk sluit aan bij het eerste hoofdstuk van het leerplan van de 3de graad STW. De eerste doelstelling (“Het schema ‘mens – gedrag en beïnvloedende factoren’ verduidelijken en kaderen binnen de component sociale wetenschappen en binnen het studierichtingsprofiel”) wordt verder uitgebreid en uitgediept doorheen de derde graad. Zeker bij deze doelstelling is er een erg directe link en dus meer sprake van uitdieping dan van uitbreiding. Eerder in de week werden enkele principes van verleden schooljaar herhaald (gedrag, interne en externe factoren van gedrag, psychologie van gedrag). De oorlog in Irak is bij de leerlingen een bekend gegeven. De misdaden in de gevangenis Abu Ghraib zijn niet bekend (onthulling uit 2003). Sommige leerlingen hebben mogelijk interesse in het thema en lazen erover of bekeken een of meer documentaires. 

 

Motivatiefase (gebruik ppt uit bijlage)

“Het Lucifereffect is een concept van de bekende sociale psycholoog Philip Zimbardo. De vraag die vandaag centraal staat is: Waarom doen (goede) mensen slecht?”

  -“Wie denkt het antwoord te kennen op deze vraag?”  

  -“Ken je concrete voorbeelden van goede mensen die slechte dingen doen?”

“Wat zegt deze afbeelding van de Zwitserse kunstenaar MC Escher je.”

  -“Wat is het engeltje in jou?”

  -“Wat is het duiveltje in jou?”

“In het kunstwerk van MC Escher zitten drie psychologische waarheden.”

  -“Onze wereld bevat goed en kwaad”

  -“De scheidingslijn tussen deze twee, goed en kwaad, is schimmig”

 -“Engelen worden soms duivels en andersom, hoewel het minder gemakkelijk aangenomen, duivels soms engels”

“Het beste voorbeeld hiervan is Lucifer, die degradeerde van de lievelingsengel van God naar de Duivel. God verbande hem als duivel naar de hel met al het kwaad. Spijtig genoeg is het daar niet gebleven maar erg aanwezig tussen ons.”

 

 

Informatieverwervingsfase (gebruik ppt uit bijlage; filmfragment van link)

Doceren

Uitleg: Wat is kwaad? (via de powerpoint)

Doel: De leerlingen kunnen de componenten van kwaad omschrijven.

 

Uitleg: Is kwaad intern of extern (nadruk leggen op extern)? (via de powerpoint)

Doel: De leerlingen zijn in staat te argumenteren over de wijze waarop iemand kwaad kan doen omwille van externe factoren.

 

Casus Abu Ghraib

Uitleg gevangenis Abu Ghraib en de onthullingen van misdaden door Amerikaanse reservisten via fotomateriaal.

Foto’s: powerpoint

Doel: De leerlingen kunnen zelfstandig uitleggen welke misdaden er in Abu Ghraib plaatsvonden.

 

Doceren

Uitleg: Hoe kon transformatie van persoonlijkheid gebeuren, startend van uitgangspunten, welke vragen gesteld dienen te worden, welke factoren zorgen voor de transformatie van de persoonlijkheid.

Doel: De leerlingen kunnen de oorzaak van het gedrag omschrijven binnen de aangereikte concepten.

 

Doceren

Uitleg: Wat is het Lucifereffect, voorbeelden Lucifereffect, inzoomen op Stanford prison experiment, conclusies.

  

Slot:

Tip: Denk eens na over het Lucifereffect in de wereld.

ć
Geert Stienissen,
4 nov. 2011 12:37