Nieuws‎ > ‎

Visie

De basis van het pedagogisch project van het Sint-Augustinusinstituut zijn de 3s’en. Ik schreef daarvoor enkele schooljaren geleden de toepassing uit voor de vakken sociale wetenschappen en integrale opdrachten.

De S van Sturen: dit wil zeggen dat wij jou begeleiden naar je volwassenheid. Wij hebben duidelijke regels en afspraken. Je moet daar leren mee omgaan en daar willen wij je bij helpen. Wij garanderen dat je je binnen deze grenzen volwaardig kunt ontwikkelen tot een persoonlijkheid. (door Linda Packlé, pedagogisch directeur leerlingen van SAB)

Voor het vak sociale wetenschappen betekent dit concreet dat we als leerkrachten willen zorgen voor een duidelijk kader waarbinnen je als leerling kan functioneren. Bij de start van het schooljaar bespreken we enkele basisregels. Deze schetsen een duidelijk kader. Het is de bedoeling dat de leerling zich binnen deze krijtlijnen verder kan ontwikkelen. We proberen dit als leerkracht onder meer te bewerkstelligen via afgelijnde groepsopdrachten, persoonlijke en groepsgesprekken en begeleid zelfstandig leren. Ook regels als dusdanig (kinder- en mensenrechten, schoolreglement) hebben een prominente plaats in ons vak.  

De S van Steunen: wij gaan jou gedurende de jaren dat je bij ons bent begeleiden. Als het even niet lukt, gaan we je steunen zodat je je beter voelt. Wij bieden hulp zodat jij het secundair onderwijs in SAB op een succesvolle manier kan afwerken. (door Linda Packlé, pedagogisch directeur leerlingen van SAB)

Als leerkracht staan we open voor de mogelijkheden en beperkingen van de leerlingen. Zo maken we waar mogelijk gebruik van videofragmenten om al te lange teksten te vermijden in toetssituaties voor leerlingen met dyslexie. Ook stippelen we indien er vraag naar is een persoonlijk traject uit voor leerlingen met ass (voor groepsopdrachten) of spraakmoeilijkheden (voor presentaties). We houden er wel aan ten alle tijden de kwaliteit te bewaken. De ondersteunende maatregelen moeten het aan een specifieke groep leerlingen toestaan om eenzelfde niveau te bereiken als leerlingen zonder ontwikkelings- of leerstoornis.  

De S van Stimuleren: wij willen dat jij later kan functioneren in het hoger onderwijs, de arbeidswereld en de maatschappij. Wij stimuleren jou om zelf problemen op te lossen. Dat is een proces waarin wij jou begeleiden. (door Linda Packlé, pedagogisch directeur leerlingen van SAB)

Stimuleren is een minder zichtbaar proces. Door de leerlingen via projecten in contact te brengen met nieuwe doelgroepen (kleuters, kinderen, volwassenen, zorgbehoevenden) geven we hen optimaal de kans om hun sociale talenten te ontwikkelen. Dit maakt de stap naar een beroeps- en dus studiekeuze een beetje kleiner. Leerlingen leren niet alleen rekening te houden met de doelgroep maar ook met elkaar om een project tot een goed einde te brengen. Daarnaast zijn enkele mechanismen in de cursus ingebouwd om te leren “leren”. Onder meer samenvatten, mindmappen zijn een verplicht middel bij het verwerken van de leerstof.  

Geert Stienissen, vakverantwoordelijke sociale wetenschappen.