Nieuws‎ > ‎

Onderzoek: Gewelddadige media versterken ADHD-symptomen

Geplaatst 22 jan. 2016 04:32 door Geert Stienissen

Deze week verdedigde Sanne Nikkelen haard PhD over de wisselwerking tussen het gebruik van gewelddadige media en ADHD-gerelateerd gedrag:

Pubers met veel ADHD-symptomen hebben een grotere voorkeur voor gewelddadige games en televisieprogramma’s dan pubers zonder die symptomen, blijkt uit de studie van Nikkelen onder ruim duizend 10- tot 14-jarigen. Tegelijkertijd veroorzaakt het gebruik van gewelddadige games en televisieprogramma’s meer ADHD-gerelateerd gedrag.

Nikkelen beschrijft ook onderzoek naar de manier waarop ouders het gebruik van gewelddadige media door pubers reguleren. Het stellen van duidelijke regels en het vasthouden aan die regels lijkt de beste strategie. Hoe inconsistenter ouders waren in het toepassen van regels over mediagebruik, hoe meer gewelddadige media de onderzochte pubers consumeerden, en hoe meer ADHD-gerelateerd gedrag zij lieten zien. Wanneer ouders echter duidelijke regels stelden en een autonomie-bevorderende opvoedstijl hanteerden, was dit direct gerelateerd aan minder gebruik van gewelddadige media, en indirect aan minder ADHD-gerelateerd gedrag.

via de blog X, Y of Einstein van Pedro De Bruyckere

thesis te raadplegen via weblink: http://dare.uva.nl/record/1/502874