Nieuws‎ > ‎

Minibundel 'Een kijk op armoede in Vlaanderen' (6SW)

Geplaatst 15 mei 2017 02:25 door Geert Stienissen   [ 15 mei 2017 02:26 bijgewerkt ]

De armoede in Vlaanderen daalt niet meteen. Dat blijkt uit de Armoedebarometer 2017. En omdat er op politiek vlak weinig lijkt te gebeuren is het risico op een stijging in de toekomst zelfs reëel.


Volgens de laatste cijfers leeft 10,3% van de Vlamingen in armoede. Dit is een lichte stijging in vergelijking met voorgaande jaren. Vooral eenoudergezinnen en personen met een migratieachtergrond zijn enorm kwetsbaar om in de armoede te belanden. Voor deze groepen is er amper beterschap te noteren. Integendeel de armoede lijkt zich steeds dieper te wortelen in het dna van deze sociale groepen.


Werk biedt dan weer bescherming tegen armoede. In 2016 leefden volgens de cijfers van de overheid (statbel.fgov.be) 8,4% Vlamingen in een gezin waarin niemand werk had. Vooral laaggeschoolden en niet-Eu-burgers vinden moeilijk een job. Hierdoor zijn ook zij sterk vertegenwoordigd in de armoedecijfers.


Hoewel armoede het hele gezin treft, zijn er aparte cijfers voor kinderarmoede. Kenners verwachten dat het kinderarmoedecijfer zelfs nog kan stijgen tot een op acht van alle kinderen in Vlaanderen. In het Waalse gewest leeft zelfs één op vier kinderen in armoede en in Brussel stijgt dit tot een hallucinante vier op tien van kinderen die in armoede opgroeien. We zullen verder het woord kinderarmoede niet meer in de mond nemen. Een kind op zich leeft immers in een omgeving waardoor het arm is en waarvan het gezin de hoeksteen is. Daarom hebben we het liever over gezinsarmoede.


In deze bundel probeer ik een overzicht te geven van de factoren die armoede in de hand werken, statistische gegevens, getuigenissen van mensen in armoede en onderzoek door academici. Het boek ‘Jeugdhulp tegen gezinsarmoede’ van Thijs Smeyers was een enorme hulp bij de samenstelling van deze bundel (ZIE BIJLAGE).  


Ċ
Geert Stienissen,
15 mei 2017 02:25