Nieuws‎ > ‎

Bundel 'Mijn gemeente & verkiezingen' (6SW)

Geplaatst 3 jul. 2018 07:36 door Geert Stienissen   [ 3 jul. 2018 07:37 bijgewerkt ]

download als bijlage onderaan

Elke zes jaar moet de burger naar de stembus trekken om zijn oordeel te vellen over het bestuur in de gemeente. In de wirwar aan verkiezingen in het federale België is deze het meest tastbaar voor ieder van ons.

We komen allemaal wel eens rechtstreeks in contact met de diensten van onze gemeente. Het afhalen van de identiteitskaart is waarschijnlijk de eerste herinnering die bij je opkomt. Of alvast de foto op deze elektronische ID want die is voor bijna niemand erg geslaagd, toch?

Maar de gemeente is zoveel meer. Eigenlijk volgt de administratie jou van wieg tot graf. Geboorte, huwelijk of samenlevingscontract, adreswijziging, overlijden, een gemeente registreert ze allemaal. Ravotten bij de speelpleinwerking, een boek lenen in de bib, een optreden in de schouwburg jawel je gemeente organiseert deze diensten.

Van alle overheden in ons land staat de gemeente het dichtst bij de mensen. Want de kans dat je bakker, tante, vroegere schooldirecteur opkomen is niet gering. Misschien daarom dat het aantal blanco stemmen en het absenteïsme bij gemeenteraadsverkiezingen aanzienlijk lager ligt dan bij andere verkiezingen, aldus Johan Ackaert (UHasselt). De gemeente is zo vertrouwd terrein dat Limburgse veertienjarigen zich het meest identificeren met hun gemeente en slechts dan volgen België, Limburg, Vlaanderen en Europa, zo blijkt uit onderzoek van Marc Hooghe (KU Leuven). In de andere vier Vlaamse provincies komt de gemeente op de tweede plaats.

Toch blijven we met vragen zitten over dit bestuursniveau. Hoe wordt mijn gemeente bestuurd? Hoe kan ik invloed hebben op dit bestuur? Waarvoor kan ik terecht bij mijn gemeente? De bundel ‘Mijn gemeente & verkiezingen’ geeft een antwoord op deze en vele andere vragen.

Via de handige verwerkingsopdrachten achteraaan in de bundel kan je nagaan in hoeverre je de leerstof beheerst. Als toemaatje staan er uitgewerkte projectopdrachten en een begrippenlijst op de website sociale wetenschappen: https://sites.google.com/a/augustinus-bree.be/socialewetenschappen/

Ze spreken de creatieve en ondernemende geest van iedere leerling aan.

INHOUDSTAFEL

De gemeente. 4

Een stukje geschiedenis 5

Nieuwe fusies 6

Stad of gemeente? 7

Gemeenten Vlaams 7

Het bestuur. 8

Gemeenteraad 8

Samenstelling 8

Werking 8

Rechten en plichten 9

Concrete opdrachten 9

College van burgemeester en schepenen 10

Samenstelling 10

Werking 10

Bevoegdheden 11

Burgemeester 12

Districtsraden 12

De participerende burger. 13

Openbaarheid van bestuur 13

Inspraak- en adviesraden 13

Jeugdraad 13

Jeugdgemeenteraad 13

Verzoekschriften en voorstellen van burgers 13

Initiatieven gemeenten 14

Participatie verhogen 14

Bewonersvergadering 14

Volksraadpleging 14

Wat doet een gemeente? 15

Gemeentelijk belang 15

Medebewind 15

Gemeentebudget 15

Concreet 15

OCMW. 16

De lokale politie. 17

Gemeenteraadsverkiezingen. 18

Organisatie 18

Opkomstplicht 18

Kandidaten 19

Stemmen 19

De verkiezingscampagne 21

Lijstvorming 21

Bekende Vlamingen 22

Campagne voeren 22

Zetelverdeling 23

Coalitievorming 24

Verwerkingsopdrachten. 25

Bibliografie 29

Veel gemeenteplezier

Ċ
Geert Stienissen,
3 jul. 2018 07:36